Március 29.-30. között Máltán tartotta kongresszusát az Európai Néppárt. Az MKP küldöttségét Menyhárt József elnök, Őry Péter OT-elnök, Csáky Pál EP-képviselő, Kőrösi Ildikó alelnök, Horony Ákos jogi szakértő és Lancz Attila EP-asszisztens alkották.  A Körkép.sk Menyhárt Józsefet kérdezte a kongresszussal kapcsolatos tapasztalatokról.

Pár napja ért véget az Európai Néppárt (EPP) 24. kongresszusa Máltán, amelyen az MKP delegációja is részt vett. Miért fontos az MKP és választói számára az Európai Néppárt?

Az MKP mát több mint másfél évtizede tagja az Európai Néppártnak, amely Európa legnagyobb és legbefolyásosabb pártcsaládja. Sőt, a Néppárt befolyása egyre növekszik, elég csak arra gondolni, hogy ma az Európai Unió három fő intézménye élén – Tanács, Bizottság, Parlament – néppárti vezetők állnak.

Az MKP pártként, a felvidéki magyarok pedig közösségként sem olyan nagy, hogy megengedhessük magunknak azt a luxust, hogy a Néppártban meglévő kapcsolataink révén ne próbáljuk minél jobban érvényesíteni a közösségünk érdekeit. Ne feledjük, az európai pártszövetségek közül a Néppárt vállalta fel stratégiai célként a nemzeti kisebbségek védelmét, beleértve az uniós kisebbségvédelmi szabályrendszer létrehozását. Fontos tehát, hogy ebben a pártszövetségben aktív munkát végezzünk.

Mi a jelentősége egy ilyen kongresszusnak?

Alkalmas arra, hogy az egyébként sokféle érdeket képviselő tagpártok megbeszélések, viták és az ezekből született határozatok útján próbáljanak közös irányt szabni olyan kérdésekben, amelyek Európa legégetőbb problémáit és távolabbi jövőjét illetik. Ha sikerül ilyen irányokat szabni, a Néppárt befolyása révén nagy esély van rá, hogy ezeknek megfelelő döntések születnek majd az EU konkrét politikájában is.

Ezen kívül egy ilyen kongresszus jó lehetőség személyes kapcsolatteremtésre, kapcsolattartásra olyan döntéshozók között is, akik máshol nem találkoznak. Talán szükségtelen külön magyarázni, hogy a politikai érdekérvényesítés során mennyire fontosak az ilyen személyes kapcsolatok.

Március 29.-30. között Máltán tartotta kongresszusát az Európai Néppárt. Az MKP küldöttségét Menyhárt József elnök, Őry Péter OT-elnök, Csáky Pál EP-képviselő, Kőrösi Ildikó alelnök, Horony Ákos jogi szakértő és Lancz Attila EP-asszisztens alkották. 

Mely témákat emelné ki azok közül, amelyekben a máltai kongresszuson sikerült megállapodni?

A kongresszus által elfogadott fő dokumentum némileg általánosabb megfogalmazásban foglalkozik az Európai Unió jövőjével. Ebben többek közt kiálltunk az Európai Unió reformja mellett: a uniós szint átláthatóbbá és kevésbé bürokratikusabbá alakításával párhuzamosan érdekünk a tagállami szuverenitás fenntartása is.

A kongresszus konkrétabb formában elsősorban biztonsági, biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozott, de érintettük az EU gazdasági stabilitásának és a jövő generációk kérdését is. A védelmi képességek megerősítésében a Néppárt hosszú ideje kezdeményező szerepet visz, e témában most is született határozat. Ugyanígy javasolja a Néppárt a korrupció elleni küzdelem megerősítését is, szigorúbb törvényekkel, súlyosabb büntetésekkel.

A Néppárt jobbközép párt, de komoly hagyományai vannak a szociális jogok védelme terén. A versenyképesség nem lehet egyedüli szempont, a méltányosság és szociális biztonság ugyanilyen fontosak. Ezért a Néppárt egy sor konkrét megoldást javasol olyan kérdésekben, mint például a tisztességes fizetések, a szerződésen kívüli alkalmazás visszaszorítása, a nyugdíjasok érdekeinek védelme, a részmunkaidő lehetőségeinek növelése.

A biztonságpolitikai mellett volt még más fontos kezdeményezés?

Igen, külön kiemelném azt az elfogadott határozatot, amelynek címe: “Az Európába irányuló illegális bevándorlás megakadályozása”. A Néppárt az EU szintjén sokáig tapasztalt rossz megközelítés, káosz és kapkodás helyett olyan célokat tűz ki, amelyek a valódi megoldás irányába mutatnak.

Megoldási javaslatai szigorúan különválasztják a menekültek és az illegális bevándorlók kérdését, ami például egyáltalán nem vagy alig jellemző a európai liberális és baloldali erőkre. A Néppárt a tömeges és illegális bevándorlást elfogadhatatlannak tartja, mert az nem csak közbiztonsági kockázat, hanem az európai demokratikus berendezkedésre és a szociális rendszereinkre is veszélyt jelent.

A kongresszus az EU külső határainak megerősítését javasolta, akár a tagállamok katonai erejének segítségével is, azzal, hogy az illegális határátlépőket vissza kell szállítani az Unión kívüli bevándorló- és menekültközpontokba.

A Néppárt tehát a menekültek esetében is az Unión kívüli menekülttáborokkal számol?

Igen. A Néppárt azt javasolja, hogy mindazokat, akik magukról azt állítják, hogy menekültek, ne lehessen automatikusan beengedni az Unió területére, hanem ezekben a külső gyűjtőközpontokban bírálják el a kérelmüket. Azok, akik valóban jogosultak a menekültstátuszra, később meghatározott feltételek szerint nyerhetnek bebocsátást az EU-ba.

A többieket vissza kell küldeni a külső gyűjtőközpontokból származási országukba, vagy más biztonságos országba. Az MKP e határozat elkészítésében is részt vett és egy emberként szavaztuk meg a kongresszuson.

Forrás: Körkép.sk/KZS