Március 22-én megtartotta jelöltállító taggyűlését a Magyar Közösség Pártja Pathi Helyi Szervezete. A taggyűlést Szabó Olga elnök – járási elnökségi tag, megyei képviselő nyitotta meg és köszöntötte a megjelent tagságot. Elnöki beszámolójában ismertette az elmúlt év történéseit, majd felvázolta a helyi szervezet 2017-es évi munkatervét. A pénztári beszámolót Zámbó Zsuzsanna pénztáros terjesztette elő. A helyi önkormányzat munkájáról Szabó Olga polgármesterként tartott tájékoztatót. A taggyűlés javaslatot tett megyei képviselőjelöltre. A vitában az időszerű politikai történésekről, valamint az idei évi megyei választások előkészületeiről volt szó.