A Limes-Anavum Regionális Honismereti Társulás és Párkány városa a doni katasztrófa áldozataira virrasztással emlékezett január 14-én. 74 évvel ezelőtt ezekben a napokban zajlott a doni áttörés. A Don-kanyarnál a szovjet csapatok 1943. január 12-én megkezdték a támadást a magyar királyi 2. honvéd hadsereg ellen, s a kétszázezres magyar hadseregből mintegy százhúszezer katona soha nem tért vissza. Bréda Tivadar hadisír-kutató összegyűjtötte az egykori Esztergom vármegye Párkányi járásának hősi halottait, kiknek neveit egy hatalmas vásznon olvashatták az érdeklődők a megemlékezés és virrasztás alatt. Szabó Jenő, a város polgármestere köszöntötte az emlékezőket, majd Illésfalvi Péter, budapesti hadtörténész beszélt a doni áldozatok hősies helytállásáról. A katolikus és református egyház képviselői közös imát mondtak az áldozatokért, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emlékműnél és mécsest gyújtottak a hősök tiszteletére. A Magyar Közösség Pártját Farkas Iván országos alelnök, Szigeti László, az országos elnökség tagja, valamint Bolya Szabolcs járási elnök képviselte, de a járási elnökség több tagja és a környező települések MKP-s polgármesterei is fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt. A délutáni megemlékezést követően este tíz óráig várták virrasztásra az érdeklődőket. (mkp_éú)

Fotók: Sztruhár György

prk2 prk1 prk3