Ankétunkban az újonnan megválasztott járási elnököknek tettünk fel két kérdést:

1. Milyen elképzelésekkel vállalta a járási elnöki tisztséget?
2. Mi mindent terveznek a járásban a jövő évben?

4mkp

A válaszokat Becse Norbert, az MKP Komáromi Járási Elnökségének elnöke, Bolya Szabolcs, az Érsekújvári Járási Elnökség elnöke, Fenes Iván, a Dunaszerdahelyi Járási Elnökség elnöke, valamint Simon Csaba, a Rozsnyói Járási Elnökség elnöke fogalmazta meg.

Becse Norbert:

1: Célom, hogy a felvidéki magyarság helyzetén pozitívan változtassak, nemcsak szóban, hanem tettekkel is. Próbálom az összefogás politikáját alkalmazni, nem pedig „kirekesztősdire” játszani. Az elmúlt időszakban a legnagyobb gondot a Komárom város tagszervezete körüli problémák jelentették. Véleményem szerint a komáromi helyi szervezetünk jó úton halad, hogy rendezze sorait, és újra teljes erővel harcba szállhasson. Sok esetben megannyi elképzelés, érdekeltség csap össze egy-egy probléma kapcsán, de mindent elkövetek annak érdekében, hogy az MKP alapelveit szem előtt tartva megtaláljuk a helyes megoldásokat.

2: Választási év áll előttünk, így hát nagy odafigyeléssel tervezzük a jövő évet. Kulcsfontosságúnak tartjuk a polgárokkal való közvetlen kapcsolatot. Minden helyi szervezetünket arra ösztönzünk, hogy továbbra is legyen fő szervezője, esetleg társszervezője a jeles ünnepi megemlékezéseknek. A járási elnökség tagjait arra buzdítom, hogy ezeken a rendezvényeken jelenjenek meg, tájékozódjanak a helyi problémákról, alakítsanak ki személyes kapcsolatot a lakossággal, és éreztessék, hogy az elnökség tagjai bizalommal vannak irántuk, mindemellett számítanak a kölcsönös bizalomra. A jövő évben két csoportos utazást szeretnénk szervezni, az egyiket az idősebbeknek, a másikkal a fiatalok korcsoportját szándékozunk megszólítani. Folytatni akarjuk járásunkban az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő kispályás labdarúgótornát. Felvetődött, hogy a jeles magyar ünnepeket járási szinten egy-egy központi rendezvénnyel bővítenénk. Mindenkit szeretettel várunk sorainkba, aki láttatni szeretné magát, és tenni akar magyar közösségünk felvirágoztatásáért, hogy – a parlamenti képviseletet illetően - negyedik alkalommal már végre sikerrel járjunk.

Bolya Szabolcs:

1: Járási elnökként igyekszem helytállni és kamatoztatni az elmúlt években megszerzett tapasztalataimat. Sikereket és eredményeket azonban csak együtt érhetünk el. Az Érsekújvári járás az egyik legnagyobb járás harminchét helyi szervezettel. De van még potenciál, van még lehetőség arra, hogy a jelenleg kevésbé aktív szervezeteket is újjáélesszük, a működő szervezeteket pedig segítsük tevékenységükben. A rendszeres kapcsolattartásra nemcsak helyi szervezeteinkkel van szükség, hanem a polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel, civil szervezetekkel, magyar intézményekkel és vállalkozókkal is aktív kapcsolatban kell lennünk, hogy a felmerülő problémákra közösen keressünk és találjunk megoldásokat. A legfontosabb feladatunk, hogy megerősítsük a helyi struktúrákat, hiszen magát a pártot éppen a helyi, illetve járási struktúrák jelenítik meg. Az MKP az egyes régiókban erős, és azért kell még inkább megszilárdítanunk szervezeteinket, hogy ne csak regionálisan, hanem országosan, parlamenti szinten is tudjunk sikereket elérni.

2: A jövő év nagy kihívása mindenképpen a megyei választás lesz. Célunk pedig nem lehet kisebb: a lehető legtöbb MKP-s képviselőt kell bejuttatnunk a Nyitra Megyei Önkormányzatba. Tudjuk, hogy az emberek megcsömörlöttek, talán ki is ábrándultak a politikából, mégis minden erőnkkel azon kell dolgoznunk a kampány során, hogy megértessük a választókkal, hogy a magyarság és a megye déli járásaiban élők érdekeit csak az MKP jelöltjei tudják kellően képviselni. Bízom benne, hogy a 2017-es esztendő olyan pozitív változásokat hoz majd a közösségek életébe, amelyekből kiindulva lesz elég erőnk, motivációnk és kitartásunk folytatni a megkezdett munkát.

Fenes Iván:

1: A Dunaszerdahelyi járás az a régió, ahol hagyományainkat viszonylag szabadon megtarthatjuk. Itt a közösség megtartó ereje még elégséges ahhoz, hogy magyarságunk gyökerei mélyebbre nyúljanak – nekünk pedig ennek éltető erejét kell fenntartanunk. Ehhez, úgy gondolom, megvannak a megfelelő személyek és a kellő elszántság. Az elnökségben hiteles, tehetséges emberekre számíthatok. Velük egyetemben mindent megteszünk azért, hogy helyi szervezeteink működéséhez új alapokat teremtsünk, és tagságukat megerősítsük. Együttesen egy olajozottan működő gépezetet kell alkotnunk, hogy ne csupán statikus őrzői legyünk nemzetünknek, hanem motorjává váljunk egy pozitív változásnak. Talán nem csalódom, ha azt mondom: erőfeszítéseinkben számíthatunk a párt országos elnökére is, hiszen ő maga is jól ismeri régiónk problémáit. Mindannyian tudjuk, hogy az MKP nélkül nincs felvidéki magyar érdekképviselet – a Dunaszerdahelyi járás pedig ebből kihagyhatatlan!

2: Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy emberközelben kell maradnunk. Ennek érdekében eseménynaptárt készítünk, felmérjük a jövő esztendő társadalmi eseményeit, hogy képviselőink személyesen jelen lehessenek, és a választó polgárral valós eszmecserét folytathassanak. Fontosnak tartjuk a nyomtatott és elektronikus sajtóban való jelenlétet is. Ennek fokozása egyre sürgetőbb, hiszen az ősszel a megyei önkormányzatok képviselőit választjuk. A rátermett jelöltek felkutatása, a kampányra való felkészülés már most feladataink közé tartozik. Mindent megteszünk azért, hogy polgármestereinkkel szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, és hatékonyabbá tegyük az együttműködést – mind régiónk fejlesztése, mind pedig az egész magyarság ügye érdekében.

Simon Csaba:

1: Számomra a járási elnöki tisztség betöltése szolgálatot jelent a magyar közösség iránt. A Rozsnyói járásban magas a munkanélküliség aránya, nagyszámú a fi atal emberek elvándorlása, fejletlen a gazdaság, az infrastruktúra és az idegenforgalom. Mindezek ellenére újra és újra meg kell szólítani az embereket, hogy cselekedjünk közösen egy élhetőbb és reményteljesebb jövő érdekében. A Rozsnyói járás területén is azon igyekszünk, hogy megtartsuk és tovább vigyük az MKP által képviselt etnikai alapú politizálást. Lényeges számunkra, hogy helyi és megyei szinten tovább erősítsük az MKP jelenlétét, hogy kiálljunk a járás magyar nyelvű oktatási intézményeiért. Úgyszintén elengedhetetlen fenntartani a kapcsolatot azon társadalmi, kulturális szervezetekkel és történelmi egyházakkal, amelyek a járás területén fejtik ki tevékenységüket a helyi magyarság érdekében is.

2: A 2017-es évben a Rozsnyói járás tevékenységében is a megyei választások kapják a fő hangsúlyt. Célunk, hogy az MKP sikeresen szerepeljen majd a választásokon a mi járásunkban is. A közeljövő tervei között szerepel egy újévi jótékonysági koncert megrendezése, amellyel támogatnánk a járás teljes szervezettséggel működő magyar alapfokú oktatási intézményeit. A Rozsnyói járás számára kiemelt helyszín Gombaszög, ezért fontos, hogy aktívan támogassuk az ottani rendezvényeket. Nemzeti ünnepeink alkalmával szeretnénk erőteljesebben és határozottabban részt vállalni a rendezvények szervezésében. Tervbe vettük a Beszéljük meg! rendezvénysorozatok felelevenítését, hogy helyet kapjon a véleménycsere, a helyi lakossággal való találkozás. Szeretnénk megemlékezni a reformáció 500. évfordulójáról. A regionális identitástudatot pedig tovább fogjuk erősíteni a Gömöri Összetartozás Napja által is.

Megjelent: MKP-Hírvivő, 2016. december