A Nagykapos és Bánóc közötti vasúti személyforgalom újraindításában bíznak az Ung-vidéken. Mihók Gábor, a Magyar Közösség Pártja nagymihályi járási elnöke levélben fordult Érsek Árpád közlekedésügyi miniszterhez annak a vasúti szárnyvonalnak a visszaállítása érdekében, amit 2012-ben szüntettek meg, a régió lakosainak tiltakozása ellenére. Amennyiben újraindul a személyforgalom, egyszerűbb lesz Nagykaposról Kassára utazni.

„Kétségtelen, hogy az egyébként is nehéz helyzetben lévő régiónkat hátrányosan érintette az, hogy a Szlovák Vassúttársaság leállította a személyszállítást ezen a vonalon, ugyanis számos itteni diáktól, munkástól, utazni vágyótól vonták meg a lehetőséget, hogy Nagykaposról vonattal Kassára, a megyeszékhelyre utazhasson” – áll az Érsek Árpád közlekedésügyi miniszternek címzett levélben.

Mihók Gábor tájékoztatása szerint az MKP Nagymihályi Járási Elnöksége 2016. szeptember 8-án határozatot fogadott el, melynek értelmében kérik Szlovákia közlekedésügyi miniszterét, hogy vizsgálják felül a jelenlegi helyzetet és állítsák vissza a vasúti személyszállítást a Nagykapos-Bánóc-Nagykapos vonalon.

Az MKP Nagymihályi Járási Elnöksége korábban két alkalommal is indított petíciógyűjtést a vonal megmentéséért. 2011 januárjában - válaszul a vonal megszüntetésének tervére - kezdtek először petíciógyűjtésbe az Ung-vidéki MKP-sok, bevonva a régió önkormányzatait is. „Márciusban már a 2500-at is meghaladta az aláírások száma” – mondta el Mihók Gábor, majd hozzátette, hogy tiltakozásukat akkor figyelembe vették, bár az csak részben tekinthető sikernek. „A vasúttársaság válaszlevelében arra kaptunk ígéretet, hogy az új menetrend alapján, bár nagyobb időközönként, de folytatódik a személyszállítás. Ez így is történt, valamivel több mint másfél évig” – tájékoztatott a járási elnök, aki azt is közölte, hogy 2012-ben ismét napirendre került a szárnyvonal leállításának terve. Az MKP kezdeményezésére, a régió polgármestereinek bevonásával akkor újra aláírásgyűjtésbe kezdtek, s kis idő alatt össze is gyűlt közel 2100 petíció, de ezt az illetékesek már nem vették figyelembe. 2012 decemberében gazdasági okokra hivatkozva megszűnt a vasúti személyszállítás az Ung-vidéken.

A Nagykapos-Bánóc közötti vasúti személyforgalom visszaállítását kérvényezők most ismét bizakodnak. A pozitív változáshoz fűzött reményeket csak növeli, hogy nem sokkal az Ung-vidéki szárnyvonal megszüntetése után tette az állam ingyenessé a vasúti közlekedést a diákok és nyugdíjasok számára.

 

Korábbi megjelenések a témáról:

http://ujszo.com/napilap/regio/2011/01/28/peticio-az-ung-videki-vasuti-szarnyvonal-megszuntetese-ellen

http://felvidek.ma/2012/08/peticiogyujtes-indult-a-vasutvonal-megszuntetese-ellen/

http://www.hirek.sk/belfold/20120823091441/Peticio-a-Nagykapos-Banoc-szarnyvonal-megszuntetese-ellen.html

http://ujszo.com/napilap/regio/2012/08/18/peticio-az-ung-videki-vasuti-szarnyvonal-megszuntetese-ellen

 

Fotó: Phil Richards