E gondolat jegyében került sor arra az útra, amelynek keretében Menyhárt József a Kassa-vidéki és Rozsnyói járás magyarlakta településeit kereste fel.

A kétnapos elnöki körút elsődleges célja az ott élők mindennapi életének és problémáinak megismerése volt. Menyhárt József elsőként Buzitán járt, ahol Mohňanský József polgármester kalauzolta. Szepsiben elsőkézből, az érintett iskolák igazgatóival folytatott beszélgetéseken keresztül tájékozódott a két magyar iskola körül kialakult helyzetről. Szádudvarnokban a környék MKP-s polgármestereivel folyatott eszmecserét, amely során a meglévő problémák felsorolásán túl a környezett adta turisztikai és idegenforgalmi lehetőségekről is szót ejtettek. A Szepsi Magyar Házban kibővített járási elnökségi ülésen tájékoztatta a helyi szervezetek vezetőit az MKP eddigi tevékenységéről és a közeljövőben a párt által képviselni kívánt témákról.

Rozsnyói járásbeli látogatását Menyhárt József Körtvélyesen kezdte, ahol a község polgármestere, Parti Gábor fogadta őt.

A találkozók sora Berzétén folytatódott, ahol a községi hivatalban Gáspár Pál helyi polgármester mellett Kőrös, Szalóc, Barka és Jólész települések polgármesterei is jelen voltak. A beszámolókból kitűnt, a térség évek óta eltűnt a nagypolitika látóköréből. Nem egy település ivóvíz-hálózat nélkül maradt, a pénzhiány miatt a korábban megkezdett beruházásokat sem sikerült befejezni. Ennek ellenére a megválasztott polgármesterek igyekeznek biztosítani a községek működését.

Lekenyén a helyi polgármester, Takács Ágnes fogadta Menyhárt Józsefet. A környező települések önkormányzati képviselő szintén értékes tapasztalatokat osztottak meg az elnökkel.

A Borzovai Községi Hivatal felújított épületben a helyiek életével ismerkedett az MKP elnöke. Az alig száz lakosú felső-gömöri kistelepülést irányító község polgármester asszonya, Szanisló Erzsébet az idősgondozást emelte ki legégetőbb megoldásra váró problémaként. Ebben az ügyben MKP járási elnöke is segítséget ígért.

A rozsnyói kibővített járási elnökségi ülésen Menyhárt József részben kétnapos körútja összefoglalójaként elmondta: szükség van a magyar-magyar párbeszédre. A kommunikáció nem csupán a politikai szubjektumok közt elengedhetetlen, de tudomásul kell venni, hogy régiónként más-más problémák várnak megoldásra. Az MKP új programjának megalkotásánál a természetes régiók alkotta közösségek problémáira kíván válaszokat, és kivitelezhető megoldásokat találni. Ebben a munkában mindenkire szükség lesz, aki tenni kíván a közösségért.