A felvidéki magyar közélet egyik meghatározó személyisége, az MKP egykori európai parlamenti képviselője ma tölti be 70. életévét.

Az 1946. augusztus 30-án, Somorján született Bauer Edit rendkívül gazdag és eredményes életpályán halad. A pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát követte a szociológiából szerzett kandidátusi oklevél, a sokéves képviselői munka Pozsonyban, Brüsszelben, Strasbourgban, államtitkári feladatok ellátása – rengeteg tudományos és társadalmi munkával kísérve. Évtizedeken át alakítója a szlovákiai magyarság politikai, társadalmi életnek. A felvidéki magyar közösség jog- és érdekérvényesítése, különösen az emberi jogok védelme, valamint a nők helyzetének javítása terén végzett elkötelezett és fáradhatatlan munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült, az Európai Parlamentben is a legaktívabb képviselőként tartották számon, az  év képviselőjének is megválasztották.

Bauer Edit ma is aktívan dolgozik, Somorján önkormányzati képviselőnk. Életjubileuma alkalmából jó egészséget, családja körében sok boldogságot, munkájához további kitartást, erőt kívánunk. Isten éltesse!