Miért tartja fontosnak, hogy tagja legyen az MKP által a helyi népszavazásról indított petíció bizottságának?

Agócs Gyula:

Azért vállaltam szerepet a petíciós bizottságban, mert az egész nem másról, mint az önkormányzatiságról szól. Nevezetesen annak legfőbb kérdéséről: dönthetünk-e szabadon a bennünket érintő dolgokról, vagy sem. Ha nem dönthetünk a közvetlen környezetünket esetlegesen szennyező beruházásokról, vagy épp arról, kívánunk-e migránsokat befogadni, ha csak átmenetileg is településünkre, akkor az önkormányzatiság csak elméleti szinten létezik, a gyakorlatban azonban nem érvényesül. Az adott település polgárainak szava mindenkor döntő kell legyen, hiszen emberi életeket, sorsokat befolyásoló döntésekről beszélünk. A felülről jövő ukáz sosem hoz annyi hasznot egy településnek, mint amekkora kárt okoz, ha félresöprik az ott élők véleményét. A polgároknak nemcsak hozzászólási joggal, hanem döntési joggal kell rendelkezniük az őket érintő dolgokban. A hatályos törvény nagyon kemény feltételeket szab az érvényes helyi népszavazást illetően. Annál értékesebb, és nagyobb súllyal bír, ha egy önkormányzat érvényes népszavazást tud tartani. Egy ilyen erős döntést felülbírálni nem más, mint hatalmi arrogancia, amely aláássa a demokratikus értékeket.