Napriek tomu, že sa vláda verbálne zasadila o čo najrýchlejšiu a čo najplošnejšiu vakcináciu, jej včerajšie rozhodnutie určite nenapomôže k dosiahnutiu tohto cieľa.

Strana maďarskej komunity je za čo najrýchlejšie očkovanie použitím čo najviac dostupných a bezpečných očkovacích látok.

S ohľadom na to, že v súčasnej dobe nie je k dispozícii dostatok vakcín zo zdrojov Európskej únie, vláda musí hľadať aj iné riešenia. Veríme v to, že Slovensko disponuje dostatočne fundovanými odborníkmi, ktorí dokážu rozhodnúť, či je daná očkovacia látka vhodná a bezpečná v boji proti vírusu.

Podľa nášho názoru to nesmie byť politická otázka. Ide o ľudské životy!

Na základe rozhodnutia odborníkov treba čím skôr zab