Musíme uznať, že januárové kompromisné návrhy zo strany SMK-MKP a Most-Híd rokovania neposunuli k dohode troch strán a ďalšie rokovania nepriniesli výsledky.
Občania od nás očakávajú, aby sme namiesto zdĺhavých rokovaní ponúkli riešenia na ich každodenné problémy.
 
Stredobodom našej vízie je naďalej zachovanie a rozvoj maďarskej komunity na Slovensku a silné, sebavedomé južné a východné Slovensko. Vytvorenie jednotnej maďarskej politickej sily je toho prvým nevyhnutným predpokladom. Sme presvedčení o potrebe takej maďarskej politickej formácie, ktorá vďaka svojej širokospektrálnosti je schopná efektívne zastupovať čo najrozsiahlejšie  spektrum spoločnosti v slovenskej a európskej politike.
 
Cieľom SMK-MKP a MOST- HÍD je vytvorenie takej strany, v ktorej vzájomná úcta bude znamenať silu a spoľahlivosť. Rozhodli sme sa, že organizačné základy novej maďarskej politickej reprezentácie na Slovensku položíme spoločne, pričom zapojenie všetkých politických a spoločenských subjektov so záujmom o jednotnú reprezentáciu naďalej zostáva našim cieľom. Maďarov na Slovensku tieto dve strany rozdelili na desať rokov. My teraz spojíme to, čo iní rozdelili. Poučme sa z chýb minulosti a dnes pracujme na budúcnosti.