Rozhodnurie celoštátneho kongresu SMK, zo dňa 18.07.2020:

Nové predsedníctvo SMK

Krisztián Forró, predseda

Péter Köpöncei, predseda RR SMK

József Berényi, podpredseda

Zoltán Cziprusz, podpredseda

Iván Farkas, podpredseda

Gyula Bárdos, Bratislavský kraj

József Menyhárt, Trnavský kraj

Péter Őry, Trnavský kraj

Miklós Viola, Nitriansky kraj

Dávid Nagy, Nitriansky kraj

Béla Hrubík, , Banskobystrický kraj

Csaba Furik, Košicky kraj

Tibor Varga, Košicky kraj