Strana maďarskej komunity sa listom obrátila na ministra zahraničných vecí SR, pána Ivana Korčoka v ktorom, na základe podnetov od občanov žijúcich v prihraničných regiónov, žiada o umožnenie prechodu cez Slovensko-Maďarskú hranicu na základe pozývacieho listu v okruhu do napríklad 80 kilometrov od hranice smerom do vnútrozemia. Je to dôležité preto, lebo napríklad veľa študentov a rodinných príslušníkov už dlhé týždne nemohli navštíviť svojich rodičov, starých rodičov, či rodinu. Samozrejme uvoľnenie prísneho režimu strana žiada v prípade, ak to epidemiologické ukazovatele umožnia. Pre dosiahnutie dialógu medzi oboma štátmi v danej veci, sa strana SMK listom s podobným obsahom obrátila aj na ministra zahraničných vecí Maďarskej republiky, Pétera Szíjjártóa.

Obidva listy prikladáme ako prílohu.