Dnes na pozvanie Jána Luntera navštívili Úrad BBSK predseda SMK József Menyhárt, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibor Csenger. O možnostiach spolupráce samosprávnych krajov a o možnostiach spoločného postupu pri presadzovaní záujmov samosprávnych krajov po parlamentých voľbách v oblasti sociálnej sféry, rozvoja dopravnej infraštruktúry alebo v oblasti verejnej dopravy rokovali v prítomnosti podredsedu Ondreja Luntera a poslancov Zoltána Cziprusza a Pétera Csúsza. Všetci prítomní súhlasili, že tieto témy sú pre samosprávne kraje veľkou úlohou, ktoré bez pomoci štátu a bez zmeny niektorých zákonov budú veľkou záťažou, priam nezvládnuteľnou úlohou. Po reforme verejnej správy v roku 2001, musí prísť aj dokončenie finančnej decentralizácie, lebo úlohy bez spravodlivého rozdelenia verejných peňazí nie je môžné realizovať. Chýbajú penieze pre domovy dôchodcov, pre domovy sociálnych služieb, kde je potrebné riešiť nie len kapacitné problémy, ale aj režijné náklady. Prerozdelenie peňazí na obnovu ciest druhej a tretej triedy je taktiež úloha, ktorá musí byť riešená po parlamentných voľbách. Kamionová preprava a ničenie ciest druhej tiredy – v BBSk je to viac ako 700 km – a zlý stav ciest tretej tiedy (viac ako 1800 km v našom kraji) je úloha, ktorá bez peňazí taktiež neriešiteľná. Pri otázke verejnej dopravy boli taktež vyslovené názory na novelu príslušných zákonov, aby „hromadná verejná doprava“ nebola len úloha samosprávy, ale aj štátu, ktorá ešte stále vlastní určité percento vo väčšine už súkromných firmiem SAD.