Republiková rada SMK prerokovala výsledky politických vyjednávaní ostatných týždňov a vyhlasuje, že prvoradou úlohou strany je zabezpečenie parlamentnej reprezentácie Maďarov žijúcich na Slovensku v nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR.

Na základe uznesenia Republikovej rady SMK je naďalej cieľom strany dosiahnutie samosprávy vyššieho stupňa založenej na princípe súdržných regiónov, zavedenie kolektívnych práv menšín, zachovanie a zveľaďovanie národnostného školstva, zabezpečenie hospodárskeho rastu a rozvoja infraštruktúry južných regiónov, zabezpečenie sociálnych istôt a právnej istoty pre všetkých občanov štátu, rovnomernosti a kvality zdravotníckeho zabezpečenia vo všetkých regiónoch Slovenska.

Republiková rada SMK verí v to, že maďarská komunita sa v nadchádzajúcich voľbách zachová zodpovedne a svojimi hlasmi dopomôže k tomu aby spoločná strana troch kooperujúcich subjektov (SMK, Maďarské Fórum a Spolupatričnosť) s názvom Maďarská komunitná spolupatričnosť prekročila volebný prah a svojimi mandátmi prispela k rozvoju južných regiónov, k zmene vlády a k celkovému zlepšeniu politickej klímy na Slovensku.

SMK prispeje k spoločnej kandidátke MKS deväťdesiatimi nominantmi. Republiková rada SMK na post lídra kandidátky navrhla bývalého prezidentského kandidáta za SMK, Gyulu Bárdosa.

Bratislava, 23. novembra 2019