Strana maďarskej komunity, ako verný zástanca maďarskej jednoty pozve  všetkých päť strán na pokračovanie začatých rokovaní na pondelok, 28. októbra do centrály SMK. Prioritou strany je dosiahnutie dôveryhodného politického zastúpenia maďarskej komunity v Národnej rade Slovenskej republiky. Pre stranu je prvoradým cieľom, aby bola nová Vláda Slovenskej republiky zostavená bez strán Smer, SNS a ĽSNS. Pri vytváraní jednotného politického zastúpenia maďarskej komunity je podstatné, aby každá zo zúčastnených strán si mohla zachovať svoju identitu a hodnotové zameranie. Avšak aj na rokovaní sme prízvukovali, že spolupráca piatich strán bez osobných konzekvencií nebude možná.