Rokovania medzi Stranou maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja a stranou Most-Híd dnes pokračovali. SMK-MKP zastupoval predseda strany József Menyhárt, predseda republikovej rady Péter Őry, podpredsedníčka Ildikó Agócs Kőrösi, a člen predsedníctva Gyula Bárdos. Zo strany Most-Híd boli prítomní v centrále SMK: predseda strany Béla Bugár, podpredseda Ábel Ravasz a členovia predsedníctva Rufolf Chmel a Elemér Jakab.

Delegácia strany Most-Híd prišla na stretnutie s pracovnou verziou dokumentu, ktorý načrtáva možné podmienky spolupráce.  Účastníci rokovania sa dohodli, že po tom, ako Republikové predsedníctvo SMK prerokuje predložený dokument, v čo najkratšom čase si znovu sadnú za rokovací stôl.

Rokujúce strany zdôraznili, že hlavným cieľom rokovaní je zabezpečenie parlamentného zastúpenia maďarskej komunity na Slovensku po voľbách v roku 2020.

Zástupcovia rokovacích strán
trany maďarskej komunity a Mosta-Híd