11. júla 2019 sa uskutočnilo stretnutie medzi delegáciami Most-Híd a SMK-MKP. Témou
rokovania bola príprava na parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia v roku 2020, ako
aj otázka možnej spolupráce.

Delegácie oboch strán sa zhodli na tom, že nesú veľkú zodpovednosť za to, aby regióny
a národné komunity vrátane tej maďarskej mali dôstojnú reprezentáciu v parlamente aj po
voľbách v roku 2020.

Počas rokovania boli nastolené štyri možnosti: kandidovať samostatne, spoločná kandidatúra
na kandidátke Mostu-Híd, vytvorenie novej volebnej strany, alebo koalícia (na ktorú sa
vzťahuje 7%-né kvórum).

Počas rokovania sa potvrdilo, že dve z týchto riešení nie sú reálne: a to spoločná kandidatúra
na kandidátke Mostu-Híd a vytvorenie novej volebnej strany.

S ohľadom na tento fakt sa strany dohodli, že v najbližšom období zvážia, ktoré riešenie
(kandidovať samostatne, koalícia) ponúka lepšiu šancu na zabezpečenie reprezentácie
v parlamente. Obe strany sa zhodli na tom, že základnou podmienkou spolupráce je
zachovanie identity a základných princípov týchto strán.

Strany sa zhodli aj na tom, že v rokovaniach o zostávajúcich možnostiach budú pokračovať
ďalej v najskoršom možnom termíne.

Účastníci rokovania strán Most-Híd a SMK-MKP