Federálna únia európskych národnostných menšín (Federal Union of European Nationalities – FUEN) ako celoeurópska organizácia zastupujúca autochtónne národné, etnické a jazykové menšiny, zorganizovala svoj jubilejný (70. výročie založenia) a zároveň volebný kongres 12.-15. júna 2019 v troch miestach konania: v Bratislave,  v Pezinku a v Dunajskej Strede. Strana maďarskej komunity bola hostiteľom a spoluorganizátorom veľkolepého podujatia.

Neoficiálne otvorenie programu bolo už v stredu  „v nultý deň“ v bratislavskom hoteli Park Inn v rámci tradičného folklórneho plesu, kde hrala ľudová skupina Pósfa.

https://www.facebook.com/Federal.Union.of.European.Nationalities/videos/1869060376459527/

Vo štvrtok, po zasadnutí pracovných skupín FUEN-u sa konalo oficiálne otvorenie kongresu v Zlatej sále Katalin Pálffy renovovaného kaštieľa v Pezinku. Loránt Vincze, prezident organizácie FUEN, zároveň aj znovuzvolený poslanec Európskeho parlamentu za stranu Maďarského demokratického zväzu v Rumunsku (RMDSZ), v spoločnosti doterajších prezidentov európskej organizácie vyhlásil: FUEN sa stala takou organizáciou, ktorej aktívne jestvovanie pociťujú nielen európske autochtónne, domorodé menšiny, ale aj európske a iné medzinárodné organizácie ju považujú za partnera, ktorého nemožno obísť v oblasti ochrany menšín. Vincze zdôraznil aj to, že FUEN už nie je len kontaktnou organizáciou pre odborné a kultúrne podujatia, ale je to systém pracujúci na vybudovaní právneho a inštitucionálneho rámca ochrany menšín, ako aj strešná organizácia zapájajúca sa do rôznych európskych aktivít a mobilizujúca jednotlivé menšiny. Odborná profesionalita, využívanie moderných prostriedkov ochrany záujmov, orientovanie sa na výsledky, moderné a efektívne štruktúry a investovaná práca priniesla novú dynamiku tak do života organizácie, ako aj do európskej ochrany menšín – konštatoval Loránt Vincze.   

Štvrtkový program sa ukončil slávnostným gala večerom venovaným 70. výročiu organizácie na nádvorí kaštieľa.

https://www.facebook.com/Federal.Union.of.European.Nationalities/videos/2972637509542026/

V piatok pokračovalo rokovanie kongresu v Dunajskej Strede s celodenným odborným programom v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Po úvodnej reči Zoltána Hájosa, primátora mesta a privítacej reči Árpáda Potápiho, maďarského štátneho tajomníka ako aj Józsefa Menyhárta, predsedu SMK nasledovali prednášky predstavujúce maďarskú komunitu na Slovensku. Attila Simon (historik, riaditeľ ustanovizne: Fórum inštitút pre výskum menšín) predstavil storočné dejiny komunity, Géza Tokár (Okrúhly stôl Maďarov na Sovensku) hovoril o občianskej spoločnsti Maďarov na Slovensku, József Berényi (člen RP SMK) priblížil minulosť a prítomnosť politického zastupovania komunity, Beáta Kiss (podpredsedníčka SMK pre školstvo a kultúru) predstavila výzvy národnostného vzdelávania na Slovensku.

Po prednáškach sa ujal slova Stefan Mayer, nemecký parlamentný štátny tajomník pri spolkovom ministrovi vnútra, stavebníctva a komunít. Vyjadril podporu voči iniciatíve ochrany autochtónnych menšín Minirity SafePack, ktoré rozbehol FUEN, a ktoré charakterizoval ako prirodzený a potrebný doplňujúci prostriedok dohôd Rady Európy týkajúcich sa ochrany národností. V súvislosti s Minority SafePack predstavil Attila Dabis (splnomocnenenc Sedmohradskej Národnej rady) európsku občiansku iniciatívu, ktorej cieľom je zastavenie hospodárskej diskriminácie a zmena hospodárskeho zaostávania v regiónoch obývaných národnostnými menšinami.

Nasledovala panelová diskusia, ktorú moderoval Balázs Kovács (Maďarské kolégium v Bratislave. Účastníkmi diskusie boli: József Menyhárt, Ákos Horony (právnik), Örs Orosz (Fórum inštitút pre výskum menšín), Ondrej Pöss (predseda Karpatskonemeckého spolku na Slovensku) a Balázs Tárnok (právnik). Počas diskusie okrem témy praktických probémov používania menšinového jazyka sa dotýkali aj ústavných, školských a medzinárodno právnych súvislostí národných a etnických menšín na Slovensku.

Program v Dunajskej Strede pokračoval popoludní analyzovaním radikálne sa zhoršujúcej situácie menšín (maďarskej, rusinskej, moldavskej, gréckej a tatárskej) na Ukrajine – za účasti predstaviteľov týchto piatich národných/etnických menšín a expertu na ukrajinské otázky z Európskeho centra štúdií menšín. V pozadí rezonovala aj skutočnosť, že tohtoročný kongres FUEN-u sa práve pre načrtnuté probémy v oblasti národnostnej politiky nemohol uskutočniť na Ukrajine, kde pôvodne mal byť.

Experti FUEN-u predstavili na kongrese aj nový online monitorovací prostriedok: Minority Monitor, ktorý pre jednotlivé európske menšiny umožňuje, aby na týchto „rýchlych“ kanáloch posielali správy na  európske analyzujúce a rozhodujúce fóra o porušeniach zákona, o diskriminatívnych prístupoch voči nim. Nový prostriedok kladie dôraz na ľahkú užívateľskú techniku, na promptnosť a na vhodný prístup k jedincovi.

Rokovanie v piatok ukončil kultúrny program v réžii dunajskostredskej radnice s vystúpeniami predovšetkým miestnych účinkujúcich, ktorí u medzinárodného obecenstva očividne zožali veľký úspech.

https://www.facebook.com/Federal.Union.of.European.Nationalities/videos/565409580532440/

Volebná členská schôdza FUEN-u sa uskutočnila v sobotu v Bartislave. Lorántovi Viczemu, doterajšiemu prezidentovi, ktorý sa v uplynulých rokoch zaslúžil o dynamický rozvoj organiácie, vyjadrilo dôveru 196 prítomných, pričom počet protihlasov bol iba 5.  Predsednítvo FUEN-u sa sčasti obnovilo. Na členskej schôdzi zastupoval hostiteľa a spoluorganizátora kongresu, Stranu maďarskej komunity László Gubík (člen RP SMK, predseda mládežníckej organizácie Via Nova). Dávida Nagya (SMK, Via Nova) zvolil kongres za člena pracovnej skupiny Európsky Dialóg Fórum.  

Členská schôdza prijala do FUEN-u tri nové organizácie a prijala rozhodnutia v súvislosti s ôsmimi aktuálnymi prípadmi národnostných menšín. O mieste konania kongresu v roku 2020 sa rozhodne neskôr. V roku 2021 sa bude konať v hlavnom meste Estónska, v Talline.

Tlačový odbor SMK

https://www.facebook.com/Federal.Union.of.European.Nationalities/videos/2296765680564707/