Republikové predsedníctvo Strany maďarskej komunity vyhodnotila výsledky dosiahnuté vo voľbách do Európskeho parlamentu. V okresoch na južnom Slovensku si strana udržala svoju vedúcu pozíciu, avšak fakt, že stratila mandát v EP, sa kriticky dotýka našej komunity. V záujme zosilnenia a rozvoja maďarskej komunity na Slovensku predsedníctvo SMK iniciuje vytvorenie jednotného zastupovania záujmov maďarskej komunity s organizáciami, ktoré súhlasia s týmito cieľmi. Z pohľadu záujmov našej komunity je nevyhnutné, aby sme spojili sily s dôrazom na politizovanie na etnickom princípe.

Republikové predsedníctvo SMK