Národná rada Slovenskej republiky prijala 27. marca 2019 návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Jaroslava PAŠKU, Štefana ZELNÍKA, Tibora JANČULU a Dušana TITTELA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov. Zákon zakazuje prehranie alebo zaspievanie hymny iného štátu na verejných podujatiach, ak na podujatí nie je prítomná oficiálna delegácia daného štátu.

Podľa sčítania obyvatľstva v roku 2011 žije na Slovensku 458 467 občanov maďarskej národnosti, ktorých toto opatrenie vážne obmedzuje v kultúrnom vyžití, pretože neodmysliteľnou súčasťou ich identity je práve maďarská Hymna už od roku 1823. Preto SMK v tejto súvislosti iniciuje petíciu, ktorej cieľom je nie len to, aby sa zrušilo nariadenie o zákaze, ale aby zákonom bolo garantované používanie národných symbolov, ktoré sú občanom patriacim k národnostným menšinám blízke, ktoré upevňujú ich identitu.

SMK sa listom obrátila na prezidenta republiky Andreja Kisku, aby zákon nepodpísal a vrátil späť na opätovné prerokovanie do NR SR. Okrem toho vyzýva šiestich poslancov za Most-Híd, ktorí hlasovali za prijatie novely (Ladislav Balódi, Tibor Bastrnák , Elemér Jakab, Irén Sárközy, Štefan Vavrek a Péter Vörös), popri nich aj poslanca maďarskej národnosti Gábora Grendela, ktorí takisto hlasoval za, aby sa vzdali svojho mandátu.