Strana maďarskej komunity – ohľadom na turbulentné zmeny v uplynulých dňoch v súvislosti s voľbami prezidenta republiky – vyzýva voličov, aby v hlasovaní podporovali takého kandidáta, ktorý nie je predstaviteľom súčasných vládnych strán, ani predstaviteľom extrémistických názorov. Podľa nášho názoru máme zvoliť takého prezidenta, ktorý popri demokratických a čestných princípoch považuje záujmy menšinových komunít za rovnocenné so záujmami väčšinového národa. 

Tlačový odbor SMK