Predsedníctvo Federálnej únie európskych národnostných menšín (FUEN) berúc na vedomie bezpečnostné hľadiská a vzhľadom na mimoriadne časté zmeny v ukrajinskom politickom a vojenskom prostredí, v zhode s financujúcimi partnermi, sa rozhodlo, že tohtoročný kongres plánovaný v Ukrajine usporiada na inom miesto konania.

Predsedníctvo FUEN-u na návrh Strany maďarskej komunity zo Slovenska zvoláva svoj jubilejný (70 rokov) a volebný kongres na 12. – 16. júna 2019 v Bratisleve a Dunajskej Strede.

Tlačový odbor SMK