Strana maďarskej komunity dnes popoludní splnila prvoradú podmienku účasti na tohtoročných komunálnych voľbách: dnes popoludní odovzdala zapisovateľovi miestnej volebnej komisie zoznam svojich kandidátov. SMK eviduje na voľby konajúce sa 10. novembra 2018 celkom 297 kandidátov na post starostov, resp. primátorov. Z toho sú vlastní kandidáti SMK: 196; koaliční: 64; nezávislí, ale podporovaní Stranou maďarskej komunity: 37.

SMK považuje zodpovednú prípravu na tohtoročné jesenné voľby za svoju výraznú úlohu. Jej cieľom je zabezpečiť v južných regiónoch Slovenska také miestne zastupovanie záujmov, ktoré budú mať prioritne na zreteli zachovanie a rozmach maďarských komunít.