V školstve na Slovensku sme si, žiaľ, mohli zvyknúť že namiesto jasných rozhodnutí, ktoré by pre všetkých zabezpečovali rovnaké šance, sa rodia ťažko prijateľné polovičaté riešenia.

Včerajšie vystúpenie premiéra Petra Pellegriniho iba potvrdilo, že vláda a strana Smer sa aj naďalej hrá s SNS na súťaž „kto je lepší Slovák”, čiže kto dokáže nájsť riešenie, kto najlepšie zastupuje Slovákov žijúcich v „menšine”.

Návrh premiéra na pokojné riešenie – novelizácia školského zákona – je iba zdanie. Maďarská komunita na Slovensku sa už roky usiluje dosiahnuť, aby bol spomenutý zákon novelizovaný, vrátane prijatia pojmu národnostného školstva. Takto by sa dalo predísť mnohým problémom. Ale nejaví sa na to žiadna ochota.

Štát musí zabezpečiť rovnako pre každého vzdelávanie vo svojom rodnom jazyku. Na prevádzkovanie málopočetných škôl sa však už roky nedarí nájsť peniaze na potrebné dofinancovanie. Skutočnosťou je, že ide predovšetkým o národnostné školy, zväčša s vyučovacím jazykom maďarským, ktorým hrozí z uvedených dôvodov zatvorenie. Žiaci zaniknutých škôl sú nútení dochádzať do iných obcí. Pre nich preferoval rezort vo vlaňajšom školskom roku školské autobusy. O žitnoostrovskom školskom autobuse veľmi skoro vyšlo najavo, že je to nie je životaschopný model. Na prevádzkovanie mikrobusu sa už totiž neušli peniaze. Premiér však zároveň navrhuje zriadenie slovenských tried na základe dohody, ktorých prevádzkové náklady by tak či tak zaťažovali samosprávu, aj keby sa o ich zriadení nezrodila dohoda. Otázne je, či by na tieto projekty boli peniaze, ďalšie potrebné zdroje.

Vynára sa otázka, prečo v prípade detí škôl s maďarským vyučovacím jazykom nie je podobná ochota pomôcť. Sú regióny, kde deti cestujú do maďarskej školy aj 30 kilometrov.

Riešenia otázok školstva by mohli byť súčasťou dohôd regionálnych združení, ale efektívne môžu byť iba nenútené dohody o opatreniach vyhovujúcich záujmom regiónu a slúžiacich k spokojnosti všetkých dotknutých samospráv.

Je nezvyklé, že premiér sa pokúša ovplyvniť rozhodnutia miestnych v otázke, ktorá je viacnásobne zložitá, predovšetkým z odborného hľadiska. Vyhliadky na systémové, skutočné a premyslené riešenia však nie sú ani naďalej.   

Beáta Kiss,
podpredsedníčka SMK pre odbor školstva a kultúry

Címkék: Beáta Kiss ,