Slovensko bude v roku 2019 voliť prezidenta republiky. Aj z hľadiska národnostných menšín, tvoriacich organickú súčasť obyvateľstva štátu, je veľmi dôležité, kto bude stáť na čele krajiny, preto Republikové predsedníctvo Strany maďarskej komunity pristúpilo k tejto otázke s patričnou zodpovednosťou.

Republikové predsedníctvo sa uznieslo, že ako potenciálnych kandidátov na post hlavy štátu predloží mená štyroch ľudí pred Republikovú radu SMK, ktorá bude zasadať 23. júna 2018. Sú to – v abecednom poradí: Pál Csáky, József Menyhárt, László Miklós a Péter Őry. Republikové predsedníctvo verí, že na zasadnutí Republikovej rady sa zrodí zodpovedné rozhodnutie, ktoré bude slúžiť rovnako štátnym, ako aj menšinovým záujmom.

Republikové predsedníctvo SMK