Strana Maďarskej komunity víta vyhlásenie prezidenta republiky, a je toho názoru, že skutočné riešenie pre Slovensko môžu znamenať predčasné voľby. Udalosti uplynulých dní ukázali, že vládne strany nedokážu zodpovedať morálnym a politickým očakávaniam, preto stratili kredit riadiť túto krajinu.

SMK je pripravená zúčastniť sa na rokovaniach iniciovaných Andrejom Kiskom, a na týchto rokovaniach, s prihliadnutím na národnostné a občianske hľadiská, prispieť k vytvoreniu dôvery voči novému vedeniu štátu.