V uplynulých rokoch sme vybudovali mimoriadne dobré vzťahy so slovenskou vládou, a ovocie tejto skutočnosti začína dozrievať, ale v južných častiach Slovenska je oveľa viac potenciálu, než sme doteraz využili – povedal maďarský premiér Viktor Orbán, predseda strany Fidesz dnes  v Budapešti (11. 4. 2017) po stretnutí s delegáciou Strany maďarskej komunity.

Zdôraznil: aby sa možnosti využili oveľa intenzívnejšie, Fidesz odporúča maďarskej vláde podľa vzoru Vojvodiny a Zakarpatskej oblasti, aby sme uzatvorili dohody na hospodársku spoluprácu. So skúsenosťami z iných regiónov obývaných aj maďarským obyvateľstvom môžeme byť úspešnejší, navyše už v tomto roku môžeme vytvoriť na tento cieľ významné rozvojové zdroje.

Na rokovaní prijali presvedčenie, že kvôli regionálnemu členeniu Maďarov sú potrebné programy vytvorené pre jednotlivé menšie regióny. Sumarizujúce správy budú čochvíľa na stole maďarskej vlády, na základe ktorých sa program v reláciách niekoľko desiatok miliárd forintov sa môže rozbehnúť- vysvetľoval líder Fidesz-u. Konštatoval, že na stretnutí bola reč o otvorení hraničných priechodov, o vybudovaní cezhraničných mostov, cestných komunikácií – to všetko môže napomôcť rozvoju hospodárskych vzťahov.

Na programe rokovania bola aj téma používania maďarského jazyka a vzdelávania v maďarskom jazyku. Podľa názoru Orbána si učitelia maďarských škôl na Slovensku zasluhujú uznanie, ale pre finančné otázky nemôžu byť vždy dostatočne efektívni. Vo vzdelávaní sú potrebné aj maďarské zdroje, aby sa maďarčina mohla zachovať. Tieto záväzky, ako aj záväzky v oblasti hospodárskeho programu je maďarská vláda schopná financovať.

Viktor Orbán zdôraznil, že je dôležité udržiavať vhodné kontakty s politickými organizáciami a stranami maďarských komunít v Karpatskej kotline a systém vzťahov vlád nenahrádza vzťahy strán. Partnerskou organizáciou strany Fidesz-KDNP (Kresťansko-demokratickej ľudovej strany) zo Slovenska je SMK, „vždy to tak bolo, je, aj bude“ – vyhlásil.

Podľa usúdenia Orbána sú dobré slovensko-maďarské vzťahy veľmi dôležité, ako aj to, že spoločné plány sa musia čo najskôr realizovať. Poznamenal, že si vysoko vážia záväzky slovenskej vlády ohľadom pomoci riešenia migračnej krízy na južnej hranici Maďarska, kam Slovensko posiela vojakov a policajtov.

József Menyhárt, predseda SMK po rokovaní zdôraznil: musíme zastaviť ubúdania počtu Maďarov na Slovensku, a k tomu je potrebný rozmach hospodárstva, inak mladí ľudia nezostanú vo svojej domovine. Program na rozvoj ekonomiky, ktorý môže rozbehnúť už v tomto roku, bude pomáhať malým a streným podnikateľom na južnom Slovensku.

Hovoril aj o tom, že je veľmi dôležité podporovať zachovanie všetkých tzv. malých škôl, pretože vzdelávanie posilňuje identitu komunity. Dôležitou otázkou je aj používanie jazyka, a ich dlhodobým cieľom je, aby sa maďarský jazyk stal na Slovensku regionálnym jazykom. Viktor Orbán v súvislosti s touto otázkou zdôraznil: „V Maďarsku je národná vláda, čo znamená, že pre nedostatok peňazí sa žiadna maďarská škola v Karpatskej kotline nemôže zatvoriť.“ Dodal, že SMK „je náš partner, pretože zmiešaná strana znamená: rozplynutie, maďarská strana znamená: zachovanie.“

József Menyhárt v spojitosti so župnými voľbami povedal, že SMK bude mobilizovať Maďarov na Slovensku, a v dvoch župách plánujú postaviť svojich kandidátov na post predsedu krajskej samosprávy.

Tlačový odbor SMK

(Zdroj: MTI)