Zamestnanci sekcie štátneho jazyka Ministerstva kultúry SR znova vyrazili, tentoraz do Gabčíkova, a to na občiansky podnet. Kontrola si posvietila v južnom mestečku doslova na „všetko”.
Strana maďarskej komunity považuje za poburujúce, že sa kontrola zamerala na všetky možné detaily, ďaleko presahujúce obsah podania, čiže konala z úradnej moci, a nie len na podnet. Výzvu kontrolnej skupiny na odstránenie maďarských nápisov, prepisovanie pamätných tabúľ (čo sa rovná sfalšovaniu týchto pamätihodností) považujeme za poburujúce. Takéto razie pokladáme za neprijateľné aj vzhľadom na širšie súvislosti legislatívy, sú totiž v rozpore s prijatou podporou menšinových jazykov, ktorú Slovenská republika ratifikovala v medzinárodných zmluvách. Nedá sa totiž nechať bez pozornosti, že pri kontrole v Gabčíkove sa uplatnila znovu zásada, podľa ktorej sa prísnym spôsobom a v najširšom spektre vyžaduje dodržanie používania štátneho jazyka, pričom dodržanie používania menšinového jazyka priam v menšinovom regióne neberú do úvahy. Štát má viacero povinností zakotvených v zákonoch, ktoré vôbec nedodržiava. Práve nedávno SMK poukázala na recesiu v používaní jazykov menšín v súdnictve.

Zákon o štátnom jazyku z roku 1995 naďalej má hlavnú črtu v tom, že štátny jazyk chráni voči menšinovým jazykom. Kým sú platné takéto zásady, kým štát nevykonáva kontroly na dodržiavanie používania menšinových jazykov, takéto razie, aká bola aj v Gabčíkove, sú jednoznačne vedomou diskrimináciou Maďarov žijúcich na Slovensku.

SMK žiada všetkých starostov, nezávisle na stranícku príslušnosť, aby skôr než by splnili pokyny ministerstva kultúry, sa obrátili na SMK. Naši odborníci prešetria detaily daného prípadu. Pokladáme za veľmi dôležité, aby sme sa zákonným spôsobom vzopreli proti všetkým tlakom a opatreniam brániacim používanie jazyka menšín, a aby sme aj takto upozornili na obmedzujúce ustanovenia zákona o štátnom jazyku.

József Menyhárt, predseda SMK