Slovensko nedodržiava v súdnictve medzinárodne garantované práva národnostných menšín. Tlač informovali Ildikó Kőrösi (podpredsedníčka SMK pre samosprávu a verejnú správa), a právnici Ákos Horony a Dávid Nagy.