Őry PéterFunkcia v SMK: predseda Republikovej rady SMK

Narodený: 29.05.1972

Bydlisko: Štvrtok na Ostrove