Németh GabriellaPodpredsedníčka SMK pre zdravotníctvo, sociálnu a rodinnú politiku

Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja
Predsedníčka pre hospodársku oblasť v Miestnej organizácii SMK v Senci
Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Senci

Narodená: 8. marca 1957
Rodinný stav: vydatá, matka dvoch dospelých detí
Bydlisko: Senec, Štefánikova 37
E-mail: nemethgabriella.@mkp.sk

Ukončené štúdium:
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociálna práca, doktorát
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor sociálna práca - ukončené univerzitné štúdium II. stupňa
Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Senci

Politická a odborná činnosť
2010- podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja
1990- poslankyňa mestského zastupiteľstva (okrem obdobia 1998-2002)

Činnosť v rámci SMK:
2011- podpredsedníčka pre zdravotníctvo, sociálnu a rodinnú politiku
2000– podpredsedníčka Miestnej organizácie SMK v Senci
1998– členka SMK
1990- členka Maďarského kresťanskodemokratického hnutia

Ďalšie činnosti:
členka odbornej komisie v miestnej a krajskej samospráve,
predsedníčka redakčnej rady mestského časopisu,
členky štyroch školských rád,
členka Csemadok-u

Jazykové znalosti:
nemčina - pasívne