Berényi JózsefČlen Republikového predsedníctva SMK

Dátum narodenia: 06. 06. 1967
Profesia: politológ
Štátna príslušnosť: slovenská
Národnosť: maďarská
Rodinný stav: ženatý
Deti: Kristóf, Mátyás
Email: berenyijozsef@mkp.sk

Vzdelanie:

1986 – 1991 Univerzita Komenského, Bratislava
Filozofická fakulta, Odbor: História
1993 – 1994 Central European University, Budapešť
Odbor: Politológia, postgraduálne štúdium, M.A.

Zamestnanie:

1992 – 1993 akademický asistent, Univerzita v Nitre, Filozofická fakulta
1994 – 1995 výskumný pracovník, New School for Social Research, New York
1995 – 1998 zahranično-politický tajomník, Maďarská občianska strana
1999 – 2000 poradca ministra, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
2000 – 2002 riaditeľ, Odbor regionálneho rozvoja, Úrad vlády SR
2002 - 2006 štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR
od 2006 poslanec Národnej rady SR

Politická činnosť:

1990 – 1992 poslanec, Národná rada SR
člen Maďarskej občianskej strany
od roku 1998 člen predsedníctva Strany maďarskej koalície
2002
2010 – 2016 poslanec, Národná rada SR
predseda SMK

Publikačná činnosť:
v odbore: národnostné právo, regionálny rozvoj, fondy EÚ
Jazykové znalosti:
anglický jazyk - aktívne
nemecký jazyk - pasívne