Farkas Ivánfunkcia v SMK: podpredseda strany / hospodárstvo a regionálny rozvoj
poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja
starosta obce Mužla

Narodený: 2.1.1966, Nitra
Rodinný stav: ženatý
Povolanie: inžinier ekonóm
Znalosť cudzích jazykov: angličtina, čeština
Email: farkasivan@mkp.sk

Vzdelanie, dokončené štúdium:
1984 – 1989 České vysoké učení technické Praha – odbor ekonomika a riadenie
1980 – 1984 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Nové Zámky

Priebeh zamestnaní:
2014 - starosta obce Mužla
2001 – 2009 resp. 2013 - poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja
2009 - spoločník Focus Optika s.r.o.
2002 - 2010 poslanec NR SR
2010 – 2014 konateľ Focus Optika s.r.o.
2001 – 2002 Bytový podnik, m.p. Štúrovo – riaditeľ
2001 – 2002 člen Prezídia Fondu národného majetku SR
1999 – 2001 Okresný úrad v Nových Zámkoch – vedúci odboru financií
1995 – 1999 LEV – ESZT s.r.o. Štúrovo – riaditeľ pre ekonomiku a financie
1992 – 1995 PROCOMP s.r.o. Bratislava – ekonóm, riaditeľ pre ekonomiku
1990 – 1992 Poľnohospodárske družstvo Ľubá – informatik, ekonóm

Pochádzam zo Štúrova, so svojou rodinou žijem v Mužle. Osem rokov som bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, šesť rokov som bol členom parlamentného zhromaždenia Rady Európy v Strasbourgu. V treťom volebnom období som poslancom Nitrianskeho samosprávneho kraja, som starostom obce Mužla.
Moja odbornosť, ako podpredsedu strany SMK-MKP: hospodárstvo, financie, regionálny rozvoj a dopravná infraštruktúra.
Som vedúcim kolektívu autorov Plánu Gábora Barossa, tento plán sa zaoberá regionálnym a hospodárskym rozvojom južného Slovenska.
Moje koníčky: vinohradníctvo, futbal, tenis, filmy, hudba, čítanie, cestovanie