Amikor az ismert szlovákiai ügynökségek reprezentatív mintán végeznek közvélemény-kutatást arról, hogy az adott pillanatban a polgárok melyik pártra szavaznának, a megkérdezett nagyjából ezer emberből 85 magyar nemzetiségű. Mivel a 2011-ben elvégzett népszámlálás alapján mi, felvidéki magyarok a lakosság 8,5 százalékát alkottuk.

Az egyik feltörekvő közvélemény-kutatási intézmény, a Vox Politico, amely naponta közöl dinamikus mérési eredményeket, néhány hete jóval szélesebb mintán, 500 szlovákiai magyar megkérdezésével végzett reprezentatív felmérést. Felmérte, vajon bő egy évvel a parlamenti választások után, kire szavaznának a szlovákiai magyarok.

Nos, a megkérdezett magyarok 43 százaléka az MKP-ra szavazna, 13 százaléka a Hídra, míg 0 -1 százalékuk az Összefogásra.

Ami nagyjából követi az ismert ügynökségek által elkészített közvélemény-kutatási eredményeket, legalábbis arányaiban. A többiek valamelyik szlovák pártra voksolnának.

Ez utóbbiak jelentős része azonban egy további kérdésre azt válaszolta, ha a három párt egyesülne, akkor az egyesült magyar pártra szavazna. Ami biztató.

S ami ettől még biztatóbb, az az egyesülés várható szinergiája, hogy a Vox Politico mellett, a Szövetséget immár az ismert közvélemény-kutatók is egyre gyakrabban a bejutási küszöb fölé mérik.

Vagyis, ma a magyarok majdnem fele a jobboldali, nemzeti, keresztény-konzervatív irányvonalat támogatja, amely közössége, hitvallása, a régiók és szülőföldje alapvető érdekeit kívánja képviselni. Míg 13 százalékuk a liberális ideológiát, amely a regionális érdekek mellett felvállalja a vegyes identitást, esetenként a szabad elvű, globalista trendeket, a nyílt társadalom jellemzőit. A magyar ajkú fiatalság számára felkínált alternatíva támogatottsága a jövőben, a közös magyar pártban bizonyára meg fog erősödni.

Mi ebből a tanulság? Elsősorban az, hogy a jobboldali, nemzeti, keresztény-konzervatív platformnak kell a közös magyar párt gerincét képeznie. Az alapvető irányultságot.

Természetesen az őt megillető helyet a közös pártban biztosítani kell a liberális platform számára csakúgy, mint a fiatalokat képviselő irányzat számára. Ám az erőviszonyok megalkotásánál nem lehet fából vaskarikát gyártani. Ha a szlovákiai magyarok legjelentősebb része a közös párttól azt várja el, hogy az az A irányzatot képviselje, nem lehet felülről minduntalan a B irányzatot beléje sulykolni. Ezúttal már nem fogja bevenni a csavart, nem fogja elfogadni a felülről beléje sulykolt tutit. Mert az egyszerűen hiteltelen.

Mivel a magyar gerinces és határozott, nem lehet őt „felülről átnevelni”. El kell ezt fogadni. Ha valaki ezt mégis másként gondolja, akkor jó, ha tudomásul veszi: nem lesz meg, vagy hamar elkopik a közös magyar párt támogatottsága.

Mérhető mércével: ha mindenek feletti kívánalom a bejutási küszöb megugrása a következő parlamenti választáson, akkor az fából vaskarikával nem fog megvalósulni.

A magyar emberek többé nem hagyják magukat a megválasztott politikusaik által megvezetni. Látni kell, hogy 30 évvel a rendszerváltozást követően a hiteles, a széles tömegek által elfogadható politika iránt van kereslet. Nem a rétegpolitika iránt.

Miben rejlik ez? Abban, hogy a Szövetség alulról építkező pártként elsősorban gyökereink, hagyományaink ápolásában, nemzetünk, hitünk, nyelvünk, kultúránk, megőrzésében, mi több, megerősítésében, közösségünk, régióink, szülőföldünk érdekérvényesítésében lesz érdekelt.

Azt követhetik az országos jellegű kihívások, majd a sor legvégén a globális trendek. Ez a menő így, ebben a sorrendben. Nem fordítva. Emellett - mivel gyűjtőpártról lesz szó – a Szövetségnek képviselnie kell, fel kell vállalnia a további ideológiák, gondolatok, nézetek képviseletét. Természetesen. De a gerinc, az legyen gerinc.

A szlovák barátainknak pedig nem a közös pártban a helyük. Ehelyett a közös magyar pártnak kell korrekt, jó vagy kiváló kapcsolatokat ápolnia a szlovákokkal és pártjaikkal. Számunkra ez immár 7 éve természetes, immár így működik ez Nyitra megyében is.

A korábbi tíz évig tartó, konfliktusokkal teletűzdelt kirekesztés után. Bő tíz éve tartó szembenállást követően, a magyarok, régióink, szülőföldünk képviseletében is eljött a szoros együttműködés, a szövetség létrehozásának ideje. Nincs más alternatíva. Minden fél, minden érdekelt ezt így érzi. A Szövetségre egyszerűen szükség van. Annak minősége, irányultsága azonban – noha heterogén - nem lehet akármilyen. Alap irányvonala nem mehet a választók többségének akaratával, nézeteivel szemben. Mindemellett, a további nézeteknek, irányvonalaknak is megvan, meglesz a helyük a Szövetségben. Ehhez kell igazítani a Szövetség programját és alapszabályát.

Úgy gondolom, elejétől fogva ez érthető, követhető, világos beszéd volt. Írásos formában. 

Farkas Iván

A szerző az MKP szakmai alelnöke.