2021. őszén az energiahordozók világpiaci ára, ezzel együtt az ára Szlovákiában is alaposan megnőtt. A II.Világháború óta eltelt közel 80 év alatt soha nem látott ütemben és mértékben. Sőt, azóta is folyamatosan nő. Ami korántsem kedvező mementó a gazdaság egészére és jövőjére nézve. Ezek után mi jöhet még? Kérdezi az átlagember.

Lássuk előbb, mekkora mértékben és milyen környezetben növekedtek meg az energiaárak. S mi okozta az árak robbanásszerű növekedését. Három fő oka volt. A két évig tartó világjárvány idején az ipar megingott, számos régióban lecsökkent a termelés. A nagy energiaigényű, főleg ázsiai ipar termelése tavaly ősszel kezdett felpörögni, ami az energiaigény rohamos növekedését, ezáltal mesterséges, átmeneti hiányát okozta az energiapiac kínálati oldalán. A másik ok az atomerőművek és a hőerőművek fokozatos bezárása Németországban, Európa legjelentősebb gazdaságában. Ezzel függ össze a harmadik ok, a műszaki szempontból elkészült Északi Áramlat 2 gázvezeték üzembe helyezése körüli bonyodalmak és késlekedés, amely így együtt komoly kínálati kapacitáscsökkenést eredményezett Németországban. Miközben az Európai Unió földgáz-fogyasztásának 43 százalékát ma az orosz Gazprom biztosítja és ennek aránya folyamatosan növekszik. Ezzel párhuzamosan a Norvégiából és Észak-Afrikából érkező földgáz mennyisége évről-évre csökken, nem is beszélve a hollandiai energiaforrásokról. Ebből következik, hogy az EU eddigi komfortjának (alacsony árak) megtartása az orosz földgáz behozatalának megnövelésével lesz biztosítható. A szállítási kapacitás megnövelésével, az Északi Áramlat 2 jövőbeni üzembe helyezésével ennek aránya felkúszhat jóval 50 % fölé. Amennyiben a pótlást nem az Egyesült Államokból hajókkal ide szállítható, jóval drágább palagázzal kívánják megoldani.

A hazai nagyüzemi árak növekedése jól szemléltethető a mi konkrét példánkon. 2020 őszén 28 másik településsel együtt közös közbeszerzésben szándékoztunk a következő két évre bebiztosítani Muzsla és további 28 község számára a földgázt és a villamos energiát, miközben mi voltunk az eljárás fő partnere. A tapasztalatunk éve óta azt igazolta, hogy közös, csoportos közbeszerzéssel sokkal jobb árakat tudtunk elérni az egyéni  szerződéskötéssel szemben. 2020 novemberében a közbeszerzés eredménye a következő lett: a földgáz ára 18,- /MWh, míg a villamos energia ára 40,30/MWh. Rendkívül alacsony árakat értünk el. Majd 2021. szeptemberében, az energiaárak megingása idején az eredményes pályázó, aki a földgáz szállítását nyerte el 29 település számára csődöt jelentett és kivonult a szlovákiai piacról. Szerencsére a villamos energia szolgáltatója a megkötött szerződéstől nem állt el. Kettejük közt az volt a különbség, hogy az előbbi nem tartalékolt előre, nem kötött le 2021-re és 2022-re kellő kapacitást, míg az utóbbi ezt megtette. 2021. októberében az érintett községek polgármesterei úgy döntöttünk, hogy gyorsított eljárással (2021. végéig meglegyen annak az eredménye) új közbeszerzést hirdetünk, ám csupán egy évre. Abban bízva, hogy 2022. folyamán alaposan lecsökken (ha nem is a 2020-as szintre) az energiahordozók ára. 2022. végén tehát újabb közbeszerzést hirdetünk. Nos, a földgáz ára az új közbeszerzés eredményeképpen 69,- /MWh lett. Noha az előző ár majdnem négyszerese, a mai körülmények közepette ez mégis kedvező árnak tekinthető. Miért? 2021. őszén és még ma is a szállítói piacon kínálnak ettől jóval magasabb árakat, akár 140 – 150 /MWh árat. A Nyitra Megyei Hivatal 2021. őszén 86,- /MWh árat tudott elérni földgáz szállítására 2022-re a saját hatáskörébe tartozó, megyei intézmények számára.

Hadd hívjam fel a figyelmet egy érdekes, egyre inkább elharapózó esetre. Az év kezdetén Hollópatak (Mlynky) idegenforgalmi övezetében nem tudták beindítani a sífelvonókat, noha volt elég hó és vendég, turista. Kiderült, hogy az év elején a villamosművek lekapcsolták a sífelvonókat a villamos áramról, mivel annak tulajdonosa, a helyi sportklub nem fizette be a megemelt áron számlázott januári előleget. Gyűjtést kellett kezdeményezniük, a sportklub, az önkormányzat, a helyi vállalkozók és a vendégek, turisták körében, hogy az előleget kifizethessék, a sífelvonókat beindíthassák. Miközben január 1-től számukra a villamos energia ára megnövekedett a tavalyi 52,- /MWh-ról  262,-/MWh-ra. Ami döbbenetes ár, de nem egyedi. 

A vállalkozói, vállalati, közületi, közigazgatási szférában tehát 300 – 500 százalékkal növekedett meg az energiahordozók ára. Mivel itt az árak nincsenek szabályozva. Mindennek mi a követkeménye? Számos település idei költségvetésében a fejlesztésekre, beruházásokra szánt forrásokat felmorzsolta az energiaárak rohamos növekedése. Jobb esetben. Rosszabb esetben az energiaárak fedezésére sem futja. A beszámolók alapján Eperjesen, Iglón és a települések jelentős részében. A kis- és közepes vállalkozókat hasonlóan sújtja az energiahordozók árának jelentős növekedése. Különösen azokat, akik energiaigényes vállalkozási formát üzemeltetnek. Itt az ideje, hogy a kormány megsegítse őket és az önkormányzatokat. Valami készül, ám egyelőre csupán az óvodák és az iskolák megsegítésére.      

Közben a magas villamos energiaigényű nagyipari vállalatok (kohók, hengerművek) fokozatosan szűkítik a termelésüket. Az aktuális árak mellett egyszerűen gazdaságtalan a termelés. Félő, hogy idővel leállnak. Közben a vezetőik tétlenséggel vádolják a kormányt, amely nem akar beavatkozni. Sajnos, az élet, a gazdaság számos területére jellemző, hogy a kormány tétlenül szemléli vergődésüket. Eddig csupán az iskolák, az óvodák és a szociális intézmények esetében jelezte, hogy beavatkozni készül, ám nem tudjuk mikor és hogyan. Ennek következménye a munkanélküliség rohamos növekedése lesz. A mellékelt fotón a földgáz világpiaci árának alakulása látható 2020. januárja és 2021. júliusa között. Tudni kell, hogy a földgáz, mint energiahordozó ára a végfelhasználói ár k.b. 55 százalékát teszi ki. Az igazi növekedés ezt követően, 2021 őszén vette kezdetét.

Szerencsére a lakosság az árak szárnyalását oly mértékben nem érezte meg. Bár a jóval kisebb ütemű áremelkedés sokak számára így is elviselhetetlen. Érthető, hogy az alacsonyabb keresetűek és a nyugdíjból élők számára így is súlyos terhet jelent. A lakossági földgáz és a villamos energia ára ma még szabályozott. A mindenkori árakat az árszabályozási hivatal állapítja meg. Miközben éves indexben nem emelkedhet meg több, mint 15 százalékkal. Kérdés meddig, hiszen 2021 nyarán a gazdasági tárca jelezte, hogy a lakossági árak szabályozását, a védőernyőt meg szeretné szüntetni. Igaz, ez még az energiaválság előtt volt, közvetlenül. Ha ez korábban bekövetkezett volna, idén az energiahordozók lakossági ára is az egekbe szökött volna. Képzeljék el, az Európai Unió egyetlen országában, Észtországban szabad az energiahordozók lakossági árának képzése. Szegény észtek, számukra az energiaárak valóban az egekbe szöktek. Csakúgy, mint nálunk a vállalkozók, az ipar és az önkormányzatok (óvodák, iskolák, szociális intézmények) számára.

Magyarország kormánya a lakosság, a közigazgatás, az iparosok és a vállalkozók érdekeit képviselve, bölcs döntést hozott 2021. augusztusában, amikor a Gazprommal megkötötte hosszú távra, 10 évre szóló keretszerződését földgáz szállítására az akkor érvényes árakon. Vagyis egy-két hónappal az energiahordozók árának robbanásszerű növekedése előtt. Hasonló stratégiai előrelátást, bölcsességet várunk – s nem csupán az energiahordozók terén – Szlovákia kormányától.

Végül jöjjön a javaslatunk, amelyet a Szövetség MKP platformja nevében jelentett be a Szövetség elnöke, Forró Krisztián. Átmenetileg, amíg nem csökken érezhetően az energiahordozók ára, az energiahordozók árába ültetett hozzáadott értékadó (DPH) legyen lecsökkentve a mai 20 százalékról annak harmadára, 7 százalékra. Mivel az energiahordozók ára k.b. 300 százalékkal növekedett meg, a harmadára lecsökkent adókulcs alapján kivetett adó nem fogja negatívan megterhelni az államháztartást. Számára az intézkedés tehát nullszaldós, nem lesz az adóhatóságnak ilyen címen bevételkiesése. Nem fogja tárt karokkal azt nyilatkozni a pénzügyminiszter, hogy nevezzük meg, honnan pótolja a kiesést. Viszont a lakosság, a kis- és közepes vállalkozók, az önkormányzatok (óvodák, iskolák) de a nagyipar számára is az energiahordozók ára a legkeményebb időkben érezhetően lecsökkenhet. Ma, a kritikus időkben e megoldástól észszerűbb, elegánsabb, kézenfekvőbb megoldás nem létezik.

Végül, de nem utolsó sorban. Mikor várható az energiaárak érezhető csökkenése? Meggyőződésem, hogy az Északi Áramlat 2 üzembe helyezését követően. Ami Németország és az Európai Unió alapvető pénzügyi és gazdasági érdeke. Megnyugszik az orosz Gazprom, megnyugodnak a kedélyek a nyugati döntéshozóknál, ki lesznek elégítve a nyugati energiaigények olcsóbb európai földgázzal. Nem kell az óceánon túlról, hajókkal ide szállítani a méregdrága és nehezebb palagázt. Talán van esély arra, hogy ez 2022 végéig bekövetkezzen.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Szövetség frakcióvezetője