Az SZK kormányának mezőgazdaságra vonatkozó programja alapvetően jónak mondható. A bevezetőben említett célok (a természetes erőforrások kihasználása, az élelmiszer-önellátás, a hazai élelmiszerek részarányának növelése, valamint a minőségi és biztonságos élelmiszer bebiztosítása a lakosság számára úgy, hogy ne kerüljön veszélybe az egészség és ne sérüljön az ökoszisztéma) szinte tankönyvbe illőek, de akár az eszményi társadalom iránt érzett vágyként is értelmezhetők. Ezek az irányelvek érvényesülnek az MKP 2009-2029-re elfogadott programjában is.

Ami az SZK mezőzgazdaságának, élelmiszeriparának és erdőgazdálkodásának hosszútávú koncepcióját illeti, amely az Európai Unió stratégiai dokumentumaiból indul ki, amelynek  fő irányvonalai (az állattenyésztés kiemelt támogatása, a zöldség-, gyümölcs- és gyógynövény- termesztők és a feldolgozóipar támogatása, a birtokrendezés folyamata, a mezőgazdasági biztosítási díjak támogatásának emelése, a foglalkoztatottság támogatása, az ifjú mezőgazdászok támogatása és a hazai termékek népszerűsítése) megegyeznek az MKP programjával. Hiányzik viszont annak meghatározása, hogy milyen arányban lesz támogatva az agrárszektor az állami költségvetésből. Nem világos számunkra ez a programba foglalt megfogalmazás: „maximális támogatás elérése az SZK költéségvetéséből a költségvetési felelősség megtartása mellett”. Alapjában véve a kormányprogram prioritásai ideálisnak mondhatóak, de ennek az igyekezetnek a komolysága anyagiakban nincs kellő mértékben kifejezve. A gazdasági válság kapujában nagyon nehéz lesz pénzforrásokat találni a felsorolt célok elérésére, ezért vettük volna jó néven ha pontosabban számszerűsítette volna, milyen arányban emelné a kormány az agrárszektor fejlesztésére szánt költségvetést.

Nagyra értékeljük azt a célkitűzést, hogy az EU többi tagállamához hasonlóan igazságosak, átláthatóak és hátrányos megkülönböztetés nélküliek legyenek a szlovákiai mezőgazdászok és élelmiszergyártók gazdálkodási feltételei. Ennek a célnak az elérése elégtételt szolgáltatna a szlovákiai mezőgazdászoknak az eddigi sérelmeikért.

Üdvözöljük, hogy a kormány a termőföldet nemzeti kincsnek tekinti, figyelembe veszi a klímaváltozások negatív hatásait a mezőgazdasági termelésre és az aszálykárok enyhítésére az öntözőberendezések felújítását és fejlesztését tűzte ki célul.

Örömmel fogadnánk, ha az SZK kormánya az EU-ban fennálló, a közvetlen kifizetésekre vonatkozó hátrányos megkülönböztetés időszakának lerövidítését az eddig tervezett 2027-es év helyett már a jelenlegi választási időszak végéig, azaz 2024-ig megszüntetné.

Bizakodással tölt el bennünket az a tény, mely szerint nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni a mezőgazdasági- és élelmiszeripari szakközépiskolák és főiskolák színvonalának emelésére, figyelembe véve a munkaerőpiac igényeit. Ezen ponton belül kérjük a magyar tanítási nyelvű szakközépiskolák fejlesztését is.

Programjaink találkoznak abban is, hogy kormányprogram gondol a hagyományos gazdálkodási rendszerek támogatására, mint amilyenek a tanyák vagy a hegyvidéki gazdaságok. Támogatja a falusi turizmust, a halászatot és ezzel együtt az őshonos génalap megtartását. Az őstermelők felkarolása segít megelőzni a távolabbi, eldugottabb vidéki helyek elnéptelenedését és emeli a tanyákon élő magyar nemzetiségű emberek életszínvonalát is.

A kormányprogram erdészetre vonatkozó részét nagyon szakszerűnek tartjuk. Támogatjuk azt az őszinte igyekezetet, ami az erdészek és természetvédők közti ellentétek megszüntetésére irányul az erdők védelmében.

Összességében megállapítjuk, hogy az elfogadott kormányprogram mezőgazdaságra, erdőgazdálkodásra és élelmiszergyártásra vonatkozó része jelentős mértékben összhangban van az MKP elfogadott programjával.

Pomichal István, agrármérnök, PhD., az MKP mezőgazdasági szakpolitikusa

Címkék: Pomichal István ,