Szem előtt tartva a magyar közösség és az általa lakott déli országrész érdekképviseletének fontosságát, mi, szerződő felek fontosnak tartjuk a közös magyar választási lista létrehozását, hogy a szlovákiai magyarság 2020 után méltó parlamenti képviselettel rendelkezzen, amely képviselet megkezdheti a déli régiók felzárkóztatását, a magyar közösség helyzetének javítását.

Történelmi felelősségünk az összefogás, hogy általa biztosítsuk a magyar érdekképviseletet és megkezdjük a közösségünkön belüli politikai árkok betemetését. Feladatunk, hogy folytassuk a 89-es bársonyos forradalom utáni magyar politikai generációk megbecsült hagyományát: a magyar érdekképviselet a demokratikus, reformorientált oldalon áll és segíti az ország közállapotainak javítását.

A jövőre százéves szlovákiai magyar közösség megmaradásának egyik záloga a parlamenti érdekképviselet. Közös célunk, hogy a magyarság hozzájáruljon a kormányváltáshoz, egy demokratikus, jogállamként működő Szlovák Köztársaság megteremtéséhez. Abban az országban, amelyben joguralom van, érvényesülnek az emberi jogok, ott érvény szerezhető a magyarság számára kulcsfontosságú kisebbségi jogoknak.

Célunk, hogy látszatintézkedések helyett a magyar közösség megmaradását szolgáló alapvető változásokat eszközöljünk ki, hogy megkezdődjön az elmúlt harminc év nagy vesztesének számító déli országrész felzárkóztatása. A cél nem a parlamenti képviselet, hanem a valós eredmények, a közösség megmaradása és fejlődő pályára állítása.

A fenti értékeket szem előtt tartva és a megfogalmazott célok érdekében a Magyar Közösség Pártja, a Magyar Fórum és az Összefogás közös magyar választási listát állít, amely Magyar Közösségi Összefogás néven indul a 2020-as parlamenti választásokon.

A képviselet biztosításának célját szolgáló megegyezés során kompromisszumokat kötöttünk, ám elveinket és értékeinket nem tettük alku tárgyává. Ezen memorandum útján, közös értékeink és érdekeink képviseletét vállalva fordulunk minden magyar és magyar érzelmű választóhoz, dél-szlovákiai szavazóhoz és üzenjük: ne mondjunk le jogainkról, gyermekeink jövőjéről szülőföldünkön! Ennek érdekében kérünk mindenkit, támogassa a közös magyar listát!

Kelt Pozsonyban, 2019. november 28-án. 

 

Menyhárt József                 Simon Zsolt               Mózes Szabolcs

Magyar Közösség Pártja      Magyar Fórum          Összefogás