A Magyar Közösség Pártja egyértelműen és határozottan kiáll a nagyszarvai önkormányzat mellett.  A községben szlovák iskolát követelő szülők BKZ Kezdeményezés elnevezésű társulása március 7-i sajtótájékoztatóján újra megerősítést nyert, hogy az ügy már rég elveszítette oktatásügyi jellegét, egyértelműen belpolitikai színezete van. Tény, hogy a helyi szlovák gyermekek számára (is) alapvető, elemi jog az elérhető anyanyelvű oktatás.  Ám a nagyszarvai önkormányzat megtalálta a módot, amely kevés utaztatással, rövid távolságot megtéve kínál jó megoldást a gyermekek és szüleik számára anélkül, hogy a színmagyar községben szlovák iskolát indítana. A helyben szlovák oktatást követelő szülők azonban ezt nem tudják elfogadni, így szinte állóháborút indítottak az önkormányzat ellen. Ha valaki feltenné (fel is teszi) a kérdést, mi vajon mit tennénk, ha magyar nyelvű oktatást szeretnénk elérni egy nem magyarlakta vidéken, a válasz az, hogy a kérdés nem releváns. Ugyanis józan, elérhető megoldásokat elutasítani csak azért is alapon nem utal diplomáciai érzékre, megegyezési készségre. Ráadásul mind a sajtótájékoztatón, mind B. Kollár, a SME RODINA elnöke parlamenti interpellációjában eltérő számok, pontatlan információk jelentek meg a várható diáklétszámot, érdeklődést illetően. Innentől számos kérdés vetődik fel: kinek, milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy a csallóközi magyar tömbben ily módon szítson az ott élők között kibékíthetetlen ellentétet? Miért csakis, kizárólag Nagyszarva fogadható el a BKZ Kezdeményezés számára olyan helyszínként, ahol szlovák iskola működhetne, miközben a közelben van olyan település, ahol a betelepült szlovák lakosság aránya már eléri az 50%-ot, vagy van olyan közeli település, amely szlovák iskolával rendelkezve befogadná a nagyszarvai vagy közelben lévő települések szlovák gyermekeit, s amellyel Nagyszarva önkormányzata közös iskolai körzetet hoz létre?  Miért történik meg az, hogy egy közeli településen, ahol a lakosság nemzetiségi aránya 50-50 százalékban oszlik meg, nincs szlovák iskola és óvoda sem, a szlovák nemzetiségű polgármester nem óhajt szlovák iskolát nyitni – miközben támadják a nagyszarvai vezetést, amely csupán saját önkormányzatiságát védi...

Ennek az ügynek tanulsága, ha van ilyen, abban rejlik, hogy a felvidéki magyar közösség számára az önkormányzatiság ereje az az alapvető eszköz, amellyel megvédheti saját értékeit, nemzeti identitását és intézményeit. Ehhez kell a továbbiakban is ragaszkodni mind Nagyszarván, mind minden más helyszínen, településen és közösségben, ahol intézményeink veszélyhelyzetbe kerülnek. A másik tanulság pedig: nagyon fontos, hogy csakis akkor védhető bárminemű álláspontunk, ha saját intézményeinket élettel, iskoláinkat gyermekekkel töltjük meg. Így válhatunk csak erőssé és hitelessé.

Kiss Beáta,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Címkék: Nagyszarva, Kiss Beáta ,