Kisgéres, 2018. 02. 24.

A Magyar Közösség Pártja az év legfontosabb politikai eseményének az őszi helyi önkormányzati választásokat tartja. A párt helyi szervezeteinek a következő időszak fő feladata lesz a polgármester és képviselőjelöltek megválasztása, valamint az esetleges helyi egyeztetések megkezdése más politikai pártokkal. Az MKP továbbra is a magyar közösség megtartásának egyik alappilléreként tekint a helyi önkormányzatokra, ezért is tartja elengedhetetlennek a széleskörű magyar érdekképviselet biztosítását a települési képviseletekben.

A Magyar Közösség Pártja üdvözli az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén hozott határozatot az őshonos kisebbségek diszkriminációjának tiltásáról és jogaik széles körű védelméről. Reményünket fejezzük ki, hogy az őshonos kisebbségek meghatározása első lépés az EU-s szintű kisebbségvédelmi jogalkotás területén.

A MKP OT örömmel fogadja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2196/2018-as számú határozatát, amely egyértelmű ajánlásként fogalmazza meg a kisebbségek nyelvhasználatában ezek „második hivatalos nyelvként való elismerését“.A kisebbségi nyelvhasználat jogi szabályozásának hiányosságaira és a magyar nyelvhasználat siralmas állapotára tekintettel, az Európa Tanács ajánlásának értelmében az MKP OT felszólítja a Szlovák Kormányt, hogy pótcselekvésként ne részmegoldások keresésében merüljön ki ezirányú tevékenysége, hanem kezdeményezze a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvként való használatának törvényi biztosítását.

Az MKP OT köszönetét fejezi ki Magyarország Kormányának a mezőgazdasági, valamint kis- és középvállalkozások határ menti fejlesztési támogatásáért, melynek alapját a Baross Gábor Fejlesztési Terv szolgáltatta. A gazdasági fejlesztések a magyarok által lakott régiók összlakosságát, közösségünk megmaradását és a szülőföldön maradást segítik.

Az MKP OT tagjai a munkahelyi mobilitás ösztönzését több oknál fogva is elhibázott lépésnek tartják. A család kénytelen lesz nélkülözni valamelyik szülőt, ami negatívan hat majd a gyerekek lelki fejlődésére. Az átköltözési támogatás felgyorsítja a fiatalok elvándorlását, gondot okoz az idős szülők ellátása terén, illetve újabb anyagi terheket ró az amúgy is túlnépesedett nyugati országrész önkormányzataira az infrastrukturális befektetések növelése miatt. Ezért felszólítjuk a kormányt, hogy a foglalkoztatáspolitika és a mostohagyerekként kezelt családpolitika terén is olyan változtatásokat kezdeményezzen, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést, a fiatal családok helyben maradását és tisztességes megélhetését.

Az anyanyelvű iskolai oktatás a széleskörű tudás és műveltség alapja. A Magyar Közösség Pártja ezért felhívja a szülők, pedagógusok és iskolák figyelmét, hogy a közelgő beiratkozások során a gyermek részére a legjobb az anyanyelvű oktatási intézmény választása. A felvidéki magyar iskolákban folyó színvonalas munka biztosítja a minőségi tudást, és a folyamatban egyaránt fontos a magyar óvoda, alapiskola és középiskola.

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa egyet nem értését és aggodalmát fejezi ki a Tt. 330/1991-es számú, földrendezésről szóló törvény 2017. szeptember 1-jén hatályba lépett törvénymódosításának végrehajtása kapcsán. A törvénymódosítás és végrehajtó rendelkezés után kialakult kaotikus helyzetet a módosítás azonnali visszavonásával lehet rendezni. Megoldást pedig hosszú távon, az érintettek bevonásával kell javasolni és elfogadtatni.

Az MKP OT döbbenetét fejezi ki a dél-szlovákiai úthálózat fejlesztésének üteme és módozatai miatt. A 16 hónapja alapkőletétellel indított R7-es gyorsforgalmi út (a tárcavezető szerinti) 24 hónapos késése, valamint az R2-es egysávosítása és késleltetése is mutatja, hogy a kormányzat pártjai nem tudják biztosítani a kormányprogramban vállaltakat. A tárca inkompetens hozzáállását mutatja az is, hogy az építések környezetben és az alacsonyabb rendű utakban okozott káreltávolításának kérdése zárt „fülekre” talál. A MKP OT a valós, a lakosságot szolgáló megoldások és nem a látszat- vagy pótcselekvések híve.

Az MKP OT felszólítja a kormányt a Csallóköz ivóvízkészletének hatékony védelmére. Elfogadhatatlannak tartjuk a nemrég kialakult helyzet, amikor egyes falvakban szennyezettség miatt hetekig fogyaszthatatlanná vált az ivóvíz. A környezetvédelmi szervek „reakcióideje”, a vízügyi társaság büntetésének mértéke, az atrazin ismételt megjelenése az ivóvízben, valamint a tény, hogy máig nincsenek megoldások a csallóközi ivóvízkészletet szennyező források felszámolására, bizonyítja a környezetvédelmi rendszerek teljes átalakításának halaszthatatlan szükségességét.

Az OT értetlenül áll az előtt, hogy a Helemba és Ipolydamásd között megépítésre váró Ipoly-híd új, módosított kormányközi megállapodását Szlovákia kormánya nem hagyta jóvá, noha korábban a szlovák fél kérte a híd műszaki paraméterének módosítását, az Ipoly-híd műszaki teherbírásának lecsökkentését. Felszólítja ezért a szlovák kormány közlekedésügyi miniszterét, hogy haladéktalanul nyújtson be a szlovák kormány elé olyan határozati javaslatot, amelyet meg tud indokolni, és amely megfelel a szlovák oldalon megfogalmazott igényeknek, amelyek eredményeképpen a szlovák kormány az új kormányközi megállapodást jóváhagyja.

Az MKP OT felszólítja a szlovák kormányt, hogy az R2-es Losonc és Kassa közötti szakaszát is teljes profilban építse meg.