Március 8-án tartotta évzáró taggyűlését Párkányban az MKP helyi szervezete, melyet Környi Zoltán nyitott meg és vezetett. Vendégként köszöntötte Farkas Ivánt, az MKP országos alelnökét, megyei képviselőt, valamint Bolya Szabolcs járási elnököt. Ezt követően egy szál virággal köszöntötték a jelenlévő hölgyeket a nőnap alkalmából, majd Retkes János elnök részletesen beszámolt a helyi szervezet elmúlt évi tevékenységéről és ismertette az idei év munkatervét is. Fekete László, az MKP városi képviselőcsoportjának vezetője ismertette a tagsággal a városban folytatott önkormányzati munkát. Az ülésen Bolya Szabolcs beszámolt a járási elnökség főbb tevékenységeiről, az idei év legfontosabb kihívásairól és a kerületi önkormányzati választásra való felkészülésről. Farkas Iván tájékoztatta a tagságot az általános politikai helyzetről, az elmúlt időszakban kifejtett országos tevékenységekről és az elkövetkező időszak terveiről, valamint a kerületi önkormányzatban elért eredményekről. Az ülésen két új tag is csatlakozott a szervezethez. A taggyűlésen javaslatokat tettek a megyei elnökjelölt és képviselőjelöltek személyére is. Szigeti László részletezte a Párkány város területére tervezett hulladékhasznosító, ha úgy tetszik hulladékégető üzem megépítése körül kialakult helyzetet, mellyel kapcsolatban a Magyar Közösség Pártja határozott tiltakozását fejezte ki. Mint köztudott, 3 és fél nap alatt több mint 7500 tiltakozó aláírást gyűjtöttek össze az MKP aktivistái a tervezett hulladékégető megépítése ellen. A taggyűlés aggályosnak és az önkormányzatiság alapelveivel összeegyeztethetetlennek tartja a város polgármesterének, Ing. Szabó Eugennek a témával kapcsolatos kommunikációját, a tények elhallgatását, a közvélemény félrevezetését, a lakosság és főleg a városi képviselőtestület mellőzését a tervezett hulladékégetők engedélyeztetése kapcsán. Párkány város polgármesterét a 2014-es helyhatósági választásokon az MKP helyi szervezete is támogatta. A taggyűlés olyan határozatot hozott, hogy Párkány polgármestere a tervezett hulladékégetők engedélyeztetési és véleményeztetési folyamatában nem a város és a környék lakosságának érdekeit védte, munkáját nem polgármesteri esküje szerint végezte, ezért 2017. március 8-ai hatállyal tőle az MKP helyi szervezete bizalmát megvonta. A vitát és a határozati javaslat elfogadását követően a taggyűlés az elnök zárszavával ért véget. (mkp_éú)

 

 

Címkék: Párkány,