A 2016. március 5-i parlamenti választásokon postai úton is lehet szavazni, a következőkben ennek körülményeit ismertetjük. A szlovákiai állandó lakhellyel nem rendelkező polgárok, illetve a külföldön tartózkodók január 15-ig kérvényezhetik a postai úton történő szavazást.

A.) Ha a választópolgárnak nincs állandó lakhelye Szlovákia területén

Az a választópolgár, akinek nincs állandó lakhelye Szlovákia területén, kérvényezheti a postai úton történő szavazást:

 • írásban (levél formájában), melyet a következő postai címre kell küldeni:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
odbor volieb, referenda a politických strán
Drieňová 22
826 86   Bratislava 29
SLOVAK REPUBLIC 

 • elektronikusan (e-mail), melyet a következő címre kell küldeni:

volby@minv.sk

 

⇒ A kérvényt mindkét esetben legkésőbb a választások előtt 50 nappal kézbesíteni kell, tehát legkésőbb 2015. január 15-ig.

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 • a választópolgár családi és utónevét;
 • születési nevét;
 • születési számát, ha nincs, akkor a születési dátumát;
 • külföldön való tartózkodásának helyét, címét.

A kérvényhez csatolni kell:

 • az államnyelven írt becsületbeli nyilatkozatot, hogy nincs állandó lakhelye Szlovákia területén;
 • az útlevél fénymásolatát személyes adatokkal, vagy pedig az állampolgárságról kiállított igazolást.

A minisztérium ezután legkésőbb a választások előtt 35 nappal, a kérvényező által megadott lakhelyre kézbesíti a kérvényezőnek:

 • a választói borítékot;
 • a szavazólapokat;
 • a visszaküldendő borítékot, amelyen szerepelnie kell a következő feliratnak: „VOĽBA POŠTOU”, és amelyen fel van tüntetve a minisztérium postai címe;
 • iránymutatást a szavazás módjáról.

⇒ A kérvény, valamint a becsületbeli nyilatkozat letölthető a minisztérium oldaláról: http://www.minv.sk/?nr16-posta1

 

B.) Ha a választópolgár rendelkezik állandó lakhellyel Szlovákia területén

 Az a választópolgár, akinek van állandó lakhelye Szlovákia területén, de a választások napján külföldön fog tartózkodni, kérvényezheti az állandó lakhelye szerinti községi hivatalban a postai úton történő szavazást:

 • írásban (levél formájában), melyet az állandó lakhely szerinti községi hivatal postai címére kell küldeni;
 • elektronikusan, melyet az állandó lakhely szerinti községi hivatal elektronikus címére kell küldeni.

A kérvényt mindkét esetben legkésőbb a választások előtt 50 nappal kézbesíteni kell, tehát legkésőbb 2015. január 15-ig.

A kérvénynek tartalmaznia kell:

 • a választópolgár családi és utónevét;
 • születési családnevét;
 • születési számát;
 • állandó lakhelyének címét;
 • külföldön való tartózkodásának helyét, címét.

⇒ A minisztérium ezután legkésőbb a választások előtt 35 nappal, a kérvényező által megadott lakhelyre kézbesíti a kérvényezőnek:

 • a választói borítékot;
 • a szavazólapokat;
 • a visszaküldendő borítékot, amelyen szerepelnie kell a következő feliratnak: „VOĽBA POŠTOU”, és amelyen fel van tüntetve a minisztérium postai címe;
 • iránymutatást a szavazás módjáról.

⇒  A kérvény, valamint a becsületbeli nyilatkozat letölthető a minisztérium oldaláról: http://www.minv.sk/?nr16-posta2