Az aradi vértanúk kivégzésének 166. évfordulóján a szabadságharc hőseit gyóntató Sujánszky Euszták imregi sírjánál emlékeztek meg a Magyar Közösség Pártja és a Via Nova ICS Ung-vidéki képviselői.

A közös főhajtás a Tőketerebesi járásban fekvő település minorita kolostorának sírkertjében zajlott, ahol Sujánszky Euszták, az aradi vértanúk gyóntatópapja nyugszik. A résztevők, miután röviden felidézték a szabadságharc leverését követő szomorú eseményeket, egy ima után megkoszorúzták a sírt. A megemlékezés koszorúját Mihók Gábor, az MKP Nagymihályi Járási Szervezete elnöke helyezte el, Varga Tibor, a Via Nova ICS elnökhelyettese és Bernáth Vince, a Via Nova nagykaposi alapszervezetének elnöke kíséretében. A rendezvényen koszorúzott továbbá Veres Annamária, a Petőfi Sándor Program Ung-vidéken tevékenykedő ösztöndíjasa.

1849. október 5-én az aradi tizenhármak közül a tíz római katolikus főtiszt gyóntatását követően október 6-ának hajnalán Damjanich János tábornokot Sujánszky Euszták fogadta vissza a római katolikus egyház kebelébe. Október 6-án reggel rendtársaival együtt kivégzésük helyére kísérte a vértanúságot szenvedett tiszteket. A minorita pap a későbbi zaklatások elől menekült Imregre, ahol nyolc évig élt a világtól teljes visszavonultságban. Itt halt meg 1875. december 7-én. A gyónási titkokat haláláig megőrizte. (BV)

Címkék: Ung-vidék,