Vox populi, vox Dei – a nép szava isten szava. Érvénye megkérdőjelezhetetlen a magukat demokratikusnak nevező társadalmakban. Magyarán és egyszerűen: a népképviseleti demokrácia alapja a népakarat képviselete. Vagyis: a politikai vezetés nem fordulhat saját népe, nemzete ellen. Ennek alapján teljesen érthető és támogatható a viserádi országok ellenállása az európai politikai vezetés azon ötletével szemben, hogy valamiféle stabil kvótákat kényszerítsenek rá azokra a tagállamokra is, amelyek nem kérnek belőle. Szlovákia ráadásul panasszal fordul az Európai Bírósághoz, mert nem óhajtja elfogadni a brüsszeli diktátumot.

Ennek kapcsán viszont óhatatlanul eszébe jut az embernek: amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek. A mondásnak, ha érvénye nem is, gyakorlata szinte bevett, és nagy hagyománya van a szlovákiai belpolitikában. Hogy érthető legyen: ami ellen a szlovák miniszterelnök ágál, azt a szlovák belügyminisztérium (s végső soron a kormány) nem tartja magára nézve kötelezőnek. Amikor Pered vagy Bős község polgárai népszavazással úgy döntenek, hogy szeretnék visszaállítani községük eredeti nevét, akkor a szlovák belügyminisztérium nem tartja kötelező érvényűnek a népszavazás eredményét – a népakaratot. Ennél is cifrább helyzet adódott nemrég, amikor a bősiek éppen a menekültek falujuk határában történő elhelyezése ellen tartottak érvényes népszavazást. Erről a belügyminisztérium azt nyilakozta: „a belügyminisztériumot állami szervként a helyi referendum eredményei semmire sem kötelezik, a törvény nem írja elő neki azt, hogy azok alapján cselekedjen“. Tehát a népszavazás ezzel üres gesztussá degradálódott.

Az MKP ezért (is) kíván petícióval fordulni a szlovák belügyminisztériumhoz. A petíció egyrészt elutasítja a migránsok kvóták alapján történő befogadását, mivel – a párt meggyőződése szerint – ez csak önkéntes alapon lehetséges, és párhuzamosan felszólítja a belügyminisztériumot: itt az ideje a népszavazási törvény módosításának. A népszavazás eredménye legyen ügydöntő, azaz: legyen kötelező érvényű a kormány számára. Ha Szlovákia elvárja az Európai Unió vezetőitől, hogy a szuverén és szabad döntés lehetőségét hagyja meg a tagállamoknak, logikus, hogy ennek a demokratikus elvnek egy másik – belföldi – szinten is meg kell jelennie, és a szabad népszavazások döntéseit ne lehessen egy tollvonással eltörölni. A népszavazás a közvetlen demokrácia alapintézménye, az európai politikum alappillére. Európa szabadságát és jövőjét is jelenti, de a kisebb, helyi közösségek éppúgy alkotóelemei egy-egy államnak, mint a régiók, a nemzetek és az országok az Európai Uniónak.

Őry Péter, az MKP közigazgatási alelnöke
(Megjelent az Új Szó Lövészárok c. rovatában 2015. október 6-án.)