Lassan ráhangolódunk a következő parlamenti választásra, amelyre szűk egy év múlva kerül sor. Hamarosan elkészül választási programunk, folyik választási stratégiánk kidolgozása. Régióink és szülőföldünk lakossága eddiginél hatékonyabb és erőteljesebb érdekképviselete érdekében azt szeretnénk, hogy ezúttal egyetlen magyar szavazat se vesszen kárba. A Magyar Közösség Pártja olyan választási programmal fogja a választókat megszólítani, a választáson való részvételre buzdítani, amely elsősorban a polgárok érdekeit, Dél-Szlovákia (ezen belül Kelet-Szlovákia déli része) fejlődését helyezi előtérbe. A Magyar Közösség Pártja önálló párt, csupán választóinak akaratától függ, nem holmi külső tanácsadókra és szakértőkre épít, berkeikben is megtalálható a színvonalas választási program elkészítéséhez és az abban foglaltak fokozatos megvalósításához szükséges szakmai színvonal. Választási programunk határozott regionális és gazdaságfejlesztési célkitűzéseket, a vállalkozók érdekképviseletét, a leszakadók társadalmi felzárkóztatását, a közösségi összefogás kiterjedt eszköztárát, széleskörű szociális hálót, a magyar közösségi érdekérvényesítés számos elemét tartalmazza majd.

Programunk az emberek, a köznép érdekében, nem pedig az oligarchák érdekében íródik! Akárcsak a Magyar Közösség Pártja 2012-es parlamenti választási programja. Az előző választás előtt a független szakmai szervezetek az MKP választási programja szociális célkitűzéseit a 2. helyre, a gazdaságfejlesztési, vállalkozásbarát célkitűzéseinket a 3. helyre rangsorolták a választáson induló 26 párt programja közül. Szándékunk szerint ezt továbbfejlesztjük, időszerűsítjük. Kibővítjük a Baross Gábor Terv egyes elemeivel, A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei c. koncepciónk egyes célkitűzéseivel.

Nem öncélúan, nem magunkért tesszük mindezt, hanem a szlovákiai magyarság érdekében, és szülőföldünk fejlődéséért. Úgy gondoljuk, hogy a 21. század tizenötödik évében társadalmunk, közösségünk fontos kereszteződéshez ért. El kell döntenünk, vajon a beolvadás, a fokozatos arculatvesztés útját folytatjuk, vagy büszkén, fejünket magasra emelve, érdekeink megvédése és az erőteljes közösségi érdekérvényesítés útjára lépünk. Közösségünk számára ez lesz a következő parlamenti választás legfőbb tétje, emiatt lesz sorsdöntő a 2016. évi márciusi választás. Közös erővel, közös akarattal elérhetjük céljainkat!

Farkas Iván, az MKP alelnöke

(Megjelent az Új Szó Lövészárok. c. rovatában)