Többéves közös igyekezet gyümölcseként szerdán (április 22-én) megvalósult a közmeghallgatás az Európai Parlamentben, amely az európai őshonos kisebbségek problémáival és azok megoldásával foglalkozott. Az Európa különböző részeiről meghívott szakértők, civil szervezetek képviselői, nemzetközi szervezetek munkatársai, illetve tudományos intézmények vezetői szakmailag megalapozott, átfogó elemzést nyújtottak a témáról. Az MKP többek között meghívta a FUEN (Az Európai Népcsoportok Föderatív Uniója) elnökét, Hans Heinrich Hansent is a rendezvényre, aki exkluzív áttekintést adott a kérdés európai helyzetéről.

Köztudott, hogy Szlovákiában az MKP az a párt, amely szisztematikusan és elkötelezett módon foglalkozik az őshonos kisebbségek helyzetével, Szlovákiából egyedül az MKP a tagja a FUEN-nek. Az MKP volt európai parlamenti képviselői, Bauer Edit és Mészáros Alajos már az elmúlt választási időszakban is megvalósítottak hasonló jellegű meghallgatást az EP Intergroup bizottságának keretein belül. Az MKP elnöke, Berényi József is részt vett 2011. szeptember 20-án felszólalóként egy ilyen meghallgatáson, amelyen tájékoztatta a jelenlévőket a felvidéki magyarság helyzetéről. Az MKP vezetői minden nemzetközi tárgyalás alkalmával felvetették annak szükségességét, hogy az Európai Unió jobban figyeljen oda az őshonos kisebbségek helyzetére. Az elmúlt időszak kezdeményezéseinek köszönhetően sikerült végül is az új parlamenti időszakban viszonylag gyorsan megvalósítani ezt a rendezvényt, melynek során (és az előkészítési fázisban is) hangsúlyoztam, hogy egy ilyen meghallgatás nem cél, hanem eszköz. Eszköz ahhoz, hogy rádöbbentsük az EU-t a kérdés fontosságára, és afelé vigyük el az ügyet, hogy az Európai Néppárt, az Európai Parlament és az Európai Bizottság is kénytelen legyen foglalkozni ezzel a kérdéssel.

Szinte már vesszőparipának hatott, ahogy az elmúlt hónapokban valóban sok alkalommal ismételtem, hogy nem teljesítheti ki a szerepét a közmeghallgatás akkor, ha megmaradunk azon a szinten, amelyen az eddigi híringek befejeződtek: ha csak összejövünk egy teremben, és csupán megnevezzük a problémákat, és esetleg elmondjuk a megoldási lehetőségeket is. Több kell: írott formában is rögzíteni kell a kérdés lényegét, hogy arra hivatkozni lehessen, és azzal politikai munkát lehessen folytatni. Nos, örülök, hogy létrejött és elfogadásra került egy anyag, amely továbbkerül az Európai Néppárt vezetőihez. Fontosnak tartom azt is, hogy az MKP elnöksége elsőként fejezte ki támogatását szintén írott formában a téma politikai szintre emelésével, a FUEN elnökével is megegyeztünk abban, hogy írásban fogják kérni az EPP vezetését, hogy a konferencia javaslata kerüljön be az EPP dokumentumaiba, illetve az EPP vállalja fel a kezdeményező politikai erő szerepét az Európai Parlamentben és az egyéb európai struktúrákban. A közeljövőben több támogató levelet is várunk az EPP tagpártjaitól, európai parlamenti képviselőktől és civil szervezetektől is, amellyel azt akarjuk bizonyítani, hogy az őshonos kisebbségek helyzetének rendezése nem csupán néhányunk számára fontos, hanem szélesebb akarat áll a probléma megoldását sürgető erők mögött.

A következő lépés pedig az ősszel valósul majd meg, amikor is az MKP vezetőségének jelenlétében a párt önkormányzati koncepcióját fogjuk bemutatni az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

Csáky Pál, az MKP EP-képviselője
2015. április 23.

Címkék: Csáky Pál ,