Pozsonyban tartotta ülését a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa, mely az aktuális politikai-társadalmi események mellett az önkormányzati választásokra összpontosította figyelmét.

Az MKP Országos Tanácsának tagjai Szigeti László, a testület elnöke köszöntötte, majd Berényi József országos elnök tartott beszámolót az általános politikai helyzetről és a helyi önkormányzati választásokra való felkészülésről. Az MKP megyei alelnökei a megyék helyzetéről, a járási elnökök az önkormányzati választások járásaikban megmutatkozó specifikumairól szóltak. Első európai parlamenti helyzetjelentését tette az MKP EP-képviselője, Csáky Pál.

Az MKP Országos Tanácsa a következő nyilatkozatot fogadta el:

Erős közösség – fejlődő község

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa kiemelt fontosságúnak tartja a november 15-én sorra kerülő helyhatósági választásokat. Mindennapi életünkre az ország közigazgatása szempontjából legközvetlenebbül a település polgármestere és helyi képviselői vannak befolyással. Ezért rendkívül fontos, hogy a választók a lehető legnagyobb számban vegyenek részt a közelgő helyhatósági választásokon. A magyarok által is lakott dél-szlovákiai településeken általában magas a munkanélküliség, kevés a beruházás, az állami támogatások nehezen, vagy egyáltalán nem érkeznek. Ezekben a községekben és városokban sok esetben nem csak magyarok és szlovákok, hanem romák is élnek. Ezért rendkívül fontos, hogy szakmailag felkészült, tettre kész és erkölcsi szempontból is megfelelő vezetőket válasszunk.

Az MKP számára külön jelentőséggel bír a kétnyelvűség alkalmazása, vagyis a magyar nyelv használata, az identitás megőrzése, a magyar kultúra és hagyományok ápolása, a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények védelme, valamint a határon átnyúló együttműködés továbbfejlesztése. Hibás kormányzati döntés miatt kisebb településeinken a magyar tannyelvű oktatási intézmények veszélybe kerültek. A helyi önkormányzatok az elkövetkező négy évben ezen a területen is nehéz döntések előtt állnak. Meggyőződésünk, hogy az MKP helyi szervezetei által kiválasztott jelöltjeink nemcsak képesek szembenézni napjaink kihívásaival, hanem jó megoldásokkal is rendelkeznek.

Az MKP 445 településen állít jelölteket. Nyíltan hirdetjük, hogy célunk: Dél-Szlovákiában minél több településnek legyen magyar polgármestere, hiszen a kétnyelvűség alkalmazását, a magyar (jellegű) intézmények működését leginkább így tudjuk biztosítani.

Az MKP Országos Tanácsa bízik benne, hogy a választók a helyi önkormányzati választásokon nagy számban jelennek meg, s olyan jelöltekre adják  le szavazataikat, akik garanciát jelentenek szülőföldünk és magyarságunk hiteles és hatékony érdekképviseletére.

Pozsony, 2014. szeptember 27.

Címkék: Nyelvhasználat