A kétnyelvűség bevezetéséről és terjesztéséről a közigazgatásban – főleg a helyi államigazgatásban és önkormányzatokban – számtalan ötlettel találkozhattunk az elmúlt időszakban. Mint általában, életünknek e területére is érvényes, hogy vannak társadalmi közszereplők, akik pótcselekvésként látszatmunkát végeztek e témakörben, és vannak, akik teszik a dolgukat a lényegre koncentrálva és előreviszik az ügyet.

Az Magyar Közösség Pártja két polgármestere, Domin István (Izsa) és Őry Péter (Csallóközcsütörtök) kitartó tárgyalássorozatának eredménye, hogy a mai naptól kezdődően a két településen automatikusan kétnyelvű határozatokat adnak ki a helyi adók, illetve a hulladékilletékek kirovásáról. A kétnyelvű határozatok kiadására a hatályos törvények szerint a polgár kérelme értelmében kellene, hogy sor kerüljön. Az alapvető technikai gondot az ilyen esetekben az jelentette, hogy egy-egy önkormányzat részére készült számítástechnikai programcsomag részét képezi a határozatok szövege is. A programok pedig az adott szolgáltató cégek tulajdonát képezik, ezért különösen fontos eredmény, hogy a két polgármester sikeresen tárgyalt a Datalan vállalattal arról, hogy a Pro Civis Polgári Társulás szakemberei által készített fordításokkal bővítik kínált programcsomagjukat, azaz kétnyelvűsítik az említett dokumentumokat. A kétnyelvű határozatok tehát már rendelkezésre állnak, a vállalat pedig jelezte, hogy nyitott a további kérések teljesítésére is, valamint a meglévők esetleges pontosítására, lévén, hogy „az első barázda szántása mindig a legnehezebb!”. A két polgármester sikeres tárgyalása és eredménye nyomán kérünk minden önkormányzatot, hogy a saját programszolgáltatójánál kérje a dokumentumok kétnyelvűsítését!

Ahogy a példa is mutatja, cselekedni kell és lehet is, de fontos, hogy a cselekvésünk nyomán valós eredmény szülessen, hiszen látható: csak az a kezdeményezés jó, amely meg is valósul, s nem kizárólag az önmutogatás egyik eszközeként jelenik meg.

Az MKP sajtóosztálya