2014. február 27-és 28-án anyanyelv-használati konferenciára került sor Komáromban. A Magyar Közösség Pártja kiemelten fontosnak tartja a magyar nyelv presztízsének megerősítését Szlovákia azon területein, ahol a magyar nemzetközösség tagjai élnek, ezért az MKP képviseletében vettem részt a konferencián.

Az elmúlt évtizedben anyanyelvünk érzékelhetően teret veszített a hivatalos kommunikációban, azon területeken, régiókban  is, ahol számbeli többségben élünk. Ennek összetett társadalmi - lélektani okai vannak, ezenkívül a lakosság a lehetőségeit tekintve információhiányban szenved, illetve a felvidéki magyarság számára értelmezhetetlen, bonyolult a Szlovákiában meglévő nyelvi szabályozás a saját nyelvhasználatuk tekintetében.  Ennek pedig egyenes következménye, hogy a magyar anyanyelvű lakosság nyelve, saját megítélése alapján "konyhanyelvvé" degradálódik, és a magyar iskolába való beíratás is elértéktelenedik.
Szlovákiában csak kisebbségi nyelvek vannak, nem pedig regionális nyelvek – ezen a jogi meghatározáson az MKP változtatni kíván.

A Magyar Közösség Pártja törvénymódosítással szeretné elérni azt, hogy a magyar nyelvhasználat az általa lakott régiókban ugyanolyan módon valósulhasson meg, mint a szlovák államnyelv – a használatáról szóló törvény értelmében. Tehát a magyar anyanyelvű lakosság által lakott régiókban a szlovák mellett a magyar is hivatalos nyelvvé váljon. Regionálisan hivatalos nyelv legyen a magyar. Négyszáz településen alkotja a lakosság többségét a Szlovákiában élő magyar nemzetközösség.

Ha a magyar nyelv a magyarok által lakott régiókban második nyelvként hivatalossá válna, az megoldaná az egészségügyben, közigazgatásban, hivatalokban,  gazdaságban, mezőgazdaságban, közlekedésben, környezetvédelemben, oktatásban, kultúrában, közrendvédelemben  a magyar nyelv szakmai nyelvi kommunikációjának visszaszorulását.
Jogos és támogatandó követelésnek tartjuk oktatási rendszerünk etnikai önigazgatását, amelynek révén megoldódna az iskoláinkban meglévő bürokratikus kétnyelvűség okozta, pedagógusainkat és oktatási intézményeinket sújtó többletterhelés.

Javasoljuk, illetve támogatásunkról biztosítjuk egy szakmai munkacsoport létrehozását, amely összefogva a különböző civil, polgári, társadalmi és politikai szervezetek szakembereit, egy szakterminológiai szótárt készítene a szlovákiai magyar közösség számára, amely  a terminológiai kifejezések egységes használatát biztosítaná a felvidéki magyar társadalomban.  Ezzel előkészítve annak lehetőségét, hogy a magyar nyelv Szlovákiában regionálisan hivatalos nyelvvé válhasson.

Samu István,
az MKP Országos Elnökségének tagja