Martonyi János magyar külügyminiszter hivatalos pozsonyi látogatása során tárgyalást folytatott a Magyar Közösség Pártjával is, majd közös sajtótájékoztatót tartottak Berényi József MKP-elnökkel.

Berényi József köszönetét fejezte ki Martonyi Jánosnak, hogy hivatalos szlovákiai látogatásakor az MKP székházát is.  Tárgyalásukról szólva elmondta:  „Megbeszélésünkön standard témák voltak. Ide tartozik a nyelvhasználat, az oktatásügy, a kettős állampolgárság és az önkormányzatiság kérdése. A nyelvhasználattal kapcsolatban tájékoztattam a miniszter urat, hogy bár törvények vannak, de minden szinten kőkeményen meg kell küzdeni a kétnyelvűségért, soha nem kapjuk ezt ingyen. Az oktatásügy területén azt tartjuk legfontosabbnak, hogy a reformfolyamat ne a magyar oktatásügy kárára történjék, ide tartozik az is, hogy az iskolák fenntartásának és az igazgatók kinevezése terén megőrizzük a jelenlegi iskolarendszert. Nagyon örülünk annak, hogy ez a téma a két ország közötti hivatalos kapcsolattartás részévé vált. Eszmecserét folytattunk az európai kisebbségpolitikáról is. Bízunk abban, hogy a júniusi szlovák-magyar  miniszterelnöki találkozón néhány területen már konkrét előrelépés is történik. Nekünk is fontos, hogy a két ország között jó gazdasági együttműködés legyen, ugyanakkor szükséges az is, hogy az ún. magyar területeken is legyen előrelépés".

Martonyi János elmondta, hogy fontos tárgyalást folytatott az MKP küldöttségével és egyetért Berényi József szavaival. A külügyminiszter sajtótájékoztatóján az oktatásügyre összpontosított. "Ezen a területen mindét országban átszerveződés történik. Magyarországon lényegében ez már megtörtént, de hogy itt mi fog történni, még nem tudjuk pontosan. Ami a magyarországi rendszert illeti, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az ún. nemzetiségi iskolákat nem helyeztük központi irányítás alá, a kormányzat célja, hogy ezeket az iskolákat a kisebbségi önkormányzatok vegyék át. Úgy gondolom, hogy a kisebbségek szempontjából a legjobb megoldás az, ha kezükben marad az oktatásügy, azonban lényeges különbség a két ország között, hogy Szlovákiában nincsenek kisebbségi önkormányzatok. Szlovák külügyminiszter kollégámmal ezért is egyeztünk meg abban, hogy oktatási szakértői szinten is folyjanak tárgyalások a két ország között. Tudjuk, hogy a szlovákiai magyarság létszámában jelentős csökkenés történt, és az oktatás kérdése ennek a problémakörnek az egyik fontos tényezője. Nagyon fontos tehát, hogy olyan rendszer jöjjön létre, hogy a kisebbségi oktatás ne sérüljön" - hangsúlyozta a magyar külügyminiszter.

Berényi József mellett az MKP Országos Elnökségéből Csáky Pál is részt vett a külügyminiszterrel folytatott tárgyaláson.

(Felvidék.ma,on)