A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának ügyvivője, Orosz Örs köszönőlevél kíséretében küldte el az MKP-ba a vasúti kétnyelvűsítő kampány összegzéséről szóló közleményt.

"A tegnap estével bezárólag sikerült összesítenünk a januárban indított vasúti kétnyelvűsítő kampány, illetve önkormányzati megkeresés-sorozat eredményeit.
Az erről szóló, az eredményeket számokban is kifejező beszámolót ezúton küldöm, egyúttal a sajtó képviselőinek is eljuttatjuk.
Engedjék meg, hogy a Kerekasztal nevében megköszönjem Önöknek azt a munkát, amit a téma előmozdításába fektettek, hisz a számokból is jól látható és érezhető a pártjelölt polgármesterek készsége és szervezettsége.

Az ügy továbbviteléhez további jó munkát kívánunk!

Tisztelettel, Orosz Örs ügyvivő,
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala"

* * *

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának összegzése:

A magyarlakta települések 27%-a már elküldte kérvényét

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala széleskörű közösségi és önkormányzati összefogást kezdeményezett a vasúti kétnyelvűség rendezése érdekében, reagálva a helyi és országos szinten is megmutatkozó civil igényre. A januári hónapban felkereste azon dél-szlovákiai települések önkormányzatait, melyekben a magyar nemzetiségű lakosok aránya meghaladja a 20 %-ot és rendelkeznek működő vasútállomással, vagy vasúti megállóhellyel. A civilek hasonló jellegű kérvényeivel ellentétben a Kerekasztal jogászai ezúttal egy a jelenlegi törvényi keretekkel összhangban levő megoldást kezdeményeztek. A vasúttársaság korábban azzal érvelt, hogy az állomásnevek jogilag nem azonosak a települések neveivel (pl. Komárno závody), ezért nem kivitelezhetőek a kisebbségi nyelvhasználati törvény rendelkezései. A Kerekasztal önkormányzatokhoz eljuttatott levele nem az állomásnév magyar nyelvű fordítását kéri, hanem a hivatalos állomásnév megváltoztatását oly módon, hogy annak része legyen a település magyar megnevezése is (pl: Komárno závody / Komárom gyártelep). Így a kisebbségi megnevezés a menetrendek és az online keresők részévé is válna. A vasútnak szánt levél továbbá a vasúti feliratok és egyéb nyilvánosságot tájékoztató információk kétnyelvűsítését is kéri.

A megkeresések előzménye, hogy a vasúti kétnyelvűség egy éve húzódó ügyében mind a Szlovák Köztársaság közlekedési minisztériuma, mind pedig a Szlovák Vasúttársaság részéről sorozatosan felmerült az az érv, mely szerint a községek részéről semmilyen igény nem jelentkezett a vasút kétnyelvűsítésére, s mindössze két település (Szepsi és Dunaszerdahely) kérte a helyi vasútállomás kétnyelvűsítését.
Az e-mailben és levélben történő megkeresés, majd annak módszeres telefonos lekövetése összesen 92 települést érintett. Az említett települések mind lélekszámukat, mind politikai képviseletüket tekintve vegyes képet mutattak. A 92 községből 41 rendelkezett független, 18 MKP-s, 14 Hídas, 19 pedig egyéb (különféle koalíciós, vagy szlovák pártot képviselő) párthovatartozású polgármesterrel.

A mai napig (február 14., csütörtök) minden településsel sikerült legalább egy ízben telefonon is kapcsolatba lépni. Nagy örömünkre szolgál, hogy a községek túlnyomó része pozitívan viszonyult a kezdeményezéshez. A mai napig a korábbi kettőhöz képest huszonöt település (27%) már el is küldte a kérvényt, több község (20 település – 22%) pedig jelezte pozitív hozzáállását, s ígéretet tett a vasútnak szóló levél mihamarabbi elküldésére. A kedvező reakciók összesítve 17 MKP-s, 8 Hídas , valamint 13 független és 7 egyéb pártot, vagy koalíciót képviselő polgármestertől származnak. Másutt a polgármester betegsége vagy távolléte miatt nem sikerült megtudni, hogy milyen reakciókkal találkozott a kezdeményezés.

Az önkormányzatok tömeges kérvényei is bizonyságul szolgálnak arra, hogy a kétnyelvűség ügye nem csak pár elszigetelt aktivista, hanem az egész szlovákiai magyarság ügye. Reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel sikerül gátat szabni a Szlovák Vasúttársaság alibizmusának. Nagyon örülünk annak, hogy közösen sikerült fellépnünk, és ez a fajta összefogás a jövőben is példaként szolgálhat a hasonló kezdeményezések esetén.

Tokár Géza
szóvivő

Címkék: Nyelvhasználat